1 Đơn Vị Máu Là Bao Nhiêu Ml

thay đổi ngân sách cung ứng cho tất cả những người hiến ngày tiết tình nguyện

Đây là văn bản được luật tại Thông bốn 05/2017/TT-BYT về giá chỉ tối đa với chi phí ship hàng mang đến vấn đề khẳng định giá bán một đơn vị huyết toàn phần, chế phẩm ngày tiết đạt tiêu chuẩn.

Bạn đang xem: 1 Đơn Vị Máu Là Bao Nhiêu Ml


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vị - Hạnh phúc ---------------

Số: 05/2017/TT-BYT

TP Hà Nội, ngày 14 mon 04 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA VÀ CHI PHÍ PHỤC VỤ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ MỘT ĐƠN VỊMÁU TOÀN PHẦN, CHẾ PHẨM MÁU ĐẠT TIÊU CHUẨN

Cnạp năng lượng cđọng Luật dược số 105/2016/QH13ngày 06 tháng tư năm 2016;

Căn uống cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày trăng tròn mon 6 năm 2012;

Cnạp năng lượng cứNghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của nhà nước phương pháp chứcnăng, nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Y tế;

Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kếhoạch - Tài chính;

Sở trưởng Bộ Y tế ban hành Thôngbốn cơ chế giá bán tối nhiều và chi phí Giao hàng đến vấn đề xác định giá một đơn vị chức năng máutoàn phần với chế phđộ ẩm huyết đạt tiêu chuẩn.

Điều 1. Phạm vikiểm soát và điều chỉnh với đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông bốn này dụng cụ mức giá thành buổi tối đacủa một số trong những đơn vị chức năng máu toàn phần cùng chế phđộ ẩm máu đạt tiêu chuẩn chỉnh do ngân sách nhànước, Quỹ bảo hiểm y tế đưa ra trả cùng ngân sách ship hàng cho việcđịnh vị của một đơn vị ngày tiết toàn phần, chế phẩm ngày tiết đạt tiêu chuẩn chỉnh.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Ban chỉ đạo hiến ngày tiết tình nguyệnnhững cấp; những cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức tđê mê gia tuyên ổn truyền,di chuyển, tổ chức triển khai hiến máu tình nguyện với bạn hiến máu;

b) Các bệnh viện gồm công dụng tuyểnchọn fan hiến máu; mừng đón ngày tiết, yếu tố máu; xét nghiệm chọn lựa máu; điềuchế những chế phẩm máu; tàng trữ, bảo vệ, hỗ trợ, sử dụnghuyết với chế phđộ ẩm ngày tiết theo hình thức của Bộ Y tế.

Điều 2. Quy địnhvề đơn vị tiết, chế phẩm huyết đạt tiêu chuẩn.

1. Đơn vị ngày tiết đạt tiêu chuẩn Khi đượcmang, bảo quản trong túi hóa học dẻo gồm sẵn chất kháng đông vàđã được gia công đầy đủ những xét nghiệm chọn lọc nên theo điều khoản tại Thông tưsố 26/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Sở Y tế lý giải chuyển động truyềntiết (tiếp sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thông tứ số 26/2013/TT-BYT).

2. Chế phđộ ẩm huyết đạt tiêu chuẩn chỉnh lúc đượcpha trộn đạt các tiêu chuẩn hình thức trên Thông tư số 26/2013/TT-BYT.

Điều 3. Quy địnhmức giá tối đa của một số trong những đơn vị chức năng huyết toàn phần với chế phẩm máu

1. Các đơn vị chức năng máu toàn phần:

STT

Máu toàn phần theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá buổi tối đa (đồng)

1

Máu toàn phần 30 ml

35

109.000

2

Máu toàn phần 50 ml

55

157.000

3

Máu toàn phần 100 ml

115

290.000

4

Máu toàn phần 150 ml

170

417.000

5

Máu toàn phần 200 ml

225

505.000

6

Máu toàn phần 250 ml

285

641.000

7

Máu toàn phần 350 ml

395

758.000

8

Máu toàn phần 450 ml

510

858.000

2. Các chế phẩm hồng cầu:

STT

Chế phẩm hồng cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối đa (đồng)

1

Khối hồng huyết cầu trường đoản cú 30 ml máu toàn phần

20

114.000

2

Khối hận hồng cầu trường đoản cú 50 ml ngày tiết toàn phần

30

162.000

3

Kân hận hồng cầu từ 100 ml ngày tiết toàn phần

70

280.000

4

Khối hồng huyết cầu tự 150 ml máu toàn phần

110

402.000

5

Khối hồng huyết cầu tự 200 ml huyết toàn phần

145

5trăng tròn.000

6

Kăn năn hồng cầu từ 250 ml tiết toàn phần

180

638.000

7

Khối hận hồng huyết cầu từ 350 ml tiết toàn phần

230

748.000

8

Khối hận hồng cầu từ bỏ 450 ml ngày tiết toàn phần

280

838.000

3. Các chế phẩm huyết tương tươi đông lạnh:

STT

Chế phđộ ẩm Huyết tương tươi đông lạnh theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối nhiều (đồng)

1

Huyết tương tươi ướp lạnh 30 ml

30

64.000

2

Huyết tương tươi đông lạnh 50 ml

50

92.000

3

Huyết tương tươi ướp đông 100 ml

100

155.000

4

Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml

150

177.000

5

Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml

200

280.000

6

Huyết tương tươi đông lạnh 250 ml

250

343.000

4. Các chế phđộ ẩm máu tương đông lạnh:

STT

Chế phẩm Huyết tương đông lạnh theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá tối đa (đồng)

1

Huyết tương ướp đông lạnh 30 ml

30

54.000

2

Huyết tương ướp đông 50 ml

50

77.000

3

Huyết tương ướp lạnh 100 ml

100

1đôi mươi.000

4

Huyết tương ướp đông 150 ml

150

167.000

5

Huyết tương ướp đông 200 ml

200

2đôi mươi.000

6

Huyết tương ướp đông 250 ml

250

262.000

5. Các chế phđộ ẩm ngày tiết tương nhiều tiểu cầu:

STT

Chế phđộ ẩm Huyết tương nhiều tiểu cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá tối nhiều (đồng)

1

Huyết tương giàu tiểu cầu 100 ml trường đoản cú 250 ml ngày tiết toàn phần

100

209.000

2

Huyết tương nhiều tiểu cầu 150 ml từ 350 ml tiết toàn phần

150

228.000

3

Huyết tương nhiều đái cầu 200 ml từ bỏ 450 ml huyết toàn phần

200

248.000

6. Các chế phẩm khối tiểu cầu:

STT

Chế phẩm Khối hận đái cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá buổi tối đa (đồng)

1

Khối tè cầu 1 đơn vị chức năng (trường đoản cú 250 ml tiết toàn phần)

40

140.000

2

Khối tiểu cầu 2 đơn vị (từ bỏ 500 ml huyết toàn phần)

80

290.000

3

Khối hận tiểu cầu 3 đơn vị (từ 750 ml ngày tiết toàn phần)

120

445.000

4

Khối hận tiểu cầu 4 đơn vị (từ một.000 ml máu toàn phần)

150

558.000

7. Các chế phđộ ẩm tủa lạnh:

STT

Chế phẩm Tủa giá theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá về tối đa (đồng)

1

Tủa lạnh thể tích 10 ml (trường đoản cú 250 ml máu toàn phần)

10

78.000

2

Tủa lạnh lẽo thể tích 50 ml (từ là 1.000 ml huyết toàn phần)

50

359.000

3

Tủa lạnh thể tích 100 ml (từ bỏ 2 nghìn ml máu toàn phần)

100

638.000

8. Các kăn năn bạch cầu:

STT

Chế phẩm Khối bạch huyết cầu theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá buổi tối đa (đồng)

1

Kăn năn bạch cầu hạt pool (5x109 BC)

125

339.000

2

Khối bạch huyết cầu hạt pool (10x109 BC)

250

678.000

9. Các chế phẩmgồm sử dụng vẻ ngoài, đồ vật tư vấp ngã sung:

STT

Chế phẩm theo thể tích

Thể tích thực (ml) (±10%)

Giá buổi tối đa (đồng)

1

Kân hận tiểu cầu 8 đơn vị (trường đoản cú 2 ngàn ml máu toàn phần) (không bao hàm túi pool với lọc bạch cầu)

250

1.068.000

2

Tủa lạnh lẽo nhân tố VIII bất hoạt virut (chưa bao hàm kít bất hoạt virus)

50

713.000

3

giá thành pha trộn Kăn năn bạch cầu hạt gạn tách (không bao hàm bộ phép tắc gạn tách)

250

924.000

4

giá cả pha trộn Khối tiểu cầu gạn bóc tách (chưa bao hàm bộ dụng cụ gạn tách)

250

924.000

5

Ngân sách chi tiêu pha chế Khối hận tè cầu gạn tách (chưa bao gồm bộ qui định gạn tách)

120

514.000

10. Mức giá bán buổi tối đa lao lý tại cáckhoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9 Điều này không bao gồm những chi phí sau:

a) giá cả vận tải trường đoản cú cơ sở có chứcnăng cung ứng máu đến các đơn vị thực hiện. Trường đúng theo các cửa hàng cung ứng máu thựchiện nay bài toán vận tải ngày tiết mang đến đơn vị chức năng áp dụng thì giá từng đơnvị huyết với chế phđộ ẩm tiết được cộng thêm ngân sách chuyển động buổi tối nhiều 17.000 đồng/01đơn vị máu (chế phđộ ẩm máu);

b) Ngân sách chi tiêu làm cho xét nghiệm kháng thể bấtthường xuyên theo lộ trình giải pháp trên Điểm a Khoản 1 và Điểm c Khoản4 Điều 14 Thông bốn số 26/2013/TT-BYT. Trường hợp các các đại lý truyền huyết thựchiện tại xét nghiệm phòng thể không bình thường thì giá bán đơn vị huyết toàn phần, kăn năn hồng cầurất có thể tích trường đoản cú 250 ml trlàm việc lên cùng chế phẩm huyết gồm kăn năn đái cầu gạn bóc tách, khốibạch cầu gạn tách, kân hận đái cầu được cùng buổi tối đa 17.000 đồng/01 solo vị;

c) Ngân sách làm xét nghiệm NAT theo lộtrình hiện tượng tại Điểm b Khoản 1 cùng Điểm g Khoản 4 Điều 14Thông tứ số 26/2013/TT-BYT. Trường phù hợp những cửa hàng cung ứng máu thực hiện xétnghiệm NAT thì giá chỉ đơn vị máu toàn phần, kăn năn hồng cầu hoàn toàn có thể tích tự 250 ml trởlên và chế phđộ ẩm máu bao gồm khối hận đái cầu gạn bóc tách, kăn năn bạch huyết cầu gạn bóc tách, khối hận tiểucầu được cộng về tối đa 210.000 đồng/01 đơn vị;

d) giá cả có tác dụng các xét nghiệm bắt buộccó ĐK mức sử dụng tại các điểm a, b, c Khoản 2 và những điểmc, i, k Khoản 4 Điều 14 Thông tư số 26/2013/TT-BYT. Thương hiệu cung cấp huyết chỉtriển khai các xét nghiệm nêu bên trên Khi thỏa mãn nhu cầu được các quy định hiện tại hành về hoạthễ truyền ngày tiết với gồm chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ điều trị;

đ) giá thành xét nghiệm định nhóm ngày tiết,xét nghiệm cấu kết miễn dịch, xác minh cùng định danh khángthể phi lý, định team ngày tiết trên nệm, những pháp luật tiến hành truyền đối kháng vịmáu, chế phđộ ẩm máu cho người bệnh.

11. Các bệnh viện lúc triển khai cácxét nghiệm trên các điểm d, đ Khoản 10 Điều này được phép thu của tín đồ bệnh dịch hoặcthanh toán thù cùng với quỹ Bảo hiểm y tế theo giá chỉ được cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền phê duyệt y theophương pháp hiện hành.

Điều 4. Chi phíship hàng cho bài toán xác định giá chỉ của một đơn vị chức năng huyết toàn phần, chế phẩm huyết đạttiêu chuẩn

Việc định vị của một đơn vị huyết toànphần, chế phđộ ẩm ngày tiết đạt tiêu chuẩn chỉnh dựa trên chi phí mang đến công tác đón nhận, sànglọc máu, nguyên tố huyết cùng Việc điều chế các chế phđộ ẩm ngày tiết theo ngôn từ với mứcchi nlỗi sau:

1. Chi hỗ trợ cho những đơn vị chức năng, cơ sởtulặng truyền, chuyển động, tổ chức triển khai ngày hiến máu tình nguyện: Mức đưa ra trung bình tốiđa là 50.000 đồng/tín đồ hiến ngày tiết.

Nội dung bỏ ra cung cấp, nút bỏ ra cung ứng cụthể và thực hiện khoản ngân sách đầu tư này tiến hành theo nguyên tắc trên Khoản2 Điều 3 Thông bốn số 182/2009/TT-BTC ngày 14 mon 9 năm 2009 của Bộ Tài chínhgợi ý nội dung cùng nấc chi đến công tác làm việc tulặng truyền, chuyển động hiến tiết tìnhnguyện.

2. Chi ăn uống tạivị trí cho tất cả những người hiến máu bao gồm huyết toàn phần cùng nhân tố máu (từ đầu đến chân hiếnngày tiết tự nguyện và người hiến máu siêng nghiệp): Mức bỏ ra bình quân buổi tối đa là:30.000 đồng/người/lần hiến huyết. Các cơ sở hỗ trợ ngày tiết bao gồm trách nhiệm tổ chứcchi tiết, công khai minh bạch nhằm fan hiến tiết được nhà hàng trên chỗ trước cùng sau thời điểm hiếnhuyết.

3. Chi bồi dưỡngthẳng cho những người hiến máu siêng nghiệp:

a) Đối với những người hiến máu toàn phần:

- Một đơn vị tiết hoàn toàn có thể tích 250 ml:195.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng huyết hoàn toàn có thể tích 350 ml:3đôi mươi.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng tiết có thể tích 450 ml:430.000 đồng.

b) Đối với những người hiến gạn bóc cácyếu tắc máu:

- Một chế phẩm hoàn toàn có thể tích từ 250 đến400 ml: 400.000 đồng;

- Một chế phẩm hoàn toàn có thể tích tự 400 đến500 ml: 600.000 đồng;

- Một chế phđộ ẩm hoàn toàn có thể tích từ bỏ 500 đến650 ml: 700.000 đồng

4. túi tiền đối vớibạn hiến tiết tình nguyện:

a) Chi vàng Tặng bởi hiện đồ gia dụng nhằm mục đích khích lệ khuyến nghị, tu dưỡng sức mạnh so với bạn hiến máu toàn phần tìnhnguyện:

- Một đơn vị chức năng huyết thể tích 250 ml:100.000 đồng;

- Một đơn vị ngày tiết thể tích 350 ml:150.000 đồng;

- Một đơn vị chức năng huyết thể tích 450 ml:180.000 đồng.

b) Chi rubi khuyến mãi ngay bằng hiện đồ gia dụng nhằm mục đích độngviên khuyến khích, tu dưỡng sức mạnh so với người hiếntự nguyện gạn bóc tách các yếu tố máu (khối hận tiểu cầu, khối hận bạch cầu hạt, tếbào gốc ngày tiết ngoại vi...):

- Một chế phẩm hoàn toàn có thể tích trường đoản cú 250 đến400 ml: 150.000 đồng;

- Một chế phđộ ẩm rất có thể tích trường đoản cú 400 đến500 ml: 200.000 đồng;

- Một chế phđộ ẩm có thể tích tự 500 đến650 ml: 250.000 đồng;

c) Chi hỗ trợ ngân sách tải đối vớibạn hiến tiết tình nguyện: Mức đưa ra trung bình về tối đa là 50.000 đồng/người/lầnhiến huyết.

5. Ngân sách chi tiêu nguyên tắc rước tiết, túi chứahuyết bằng chất dẻo, đồ bốn, vnạp năng lượng chống phẩm, điện, nước phụcvụ công tác mang huyết, xét nghiệm cùng gạn lọc huyết, chế phđộ ẩm máu.

6. Ngân sách tiền lương theo lương ngạchbậc, dùng cho, các khoản phụ cấp, các khoản góp phần theo cơ chế vì chưng Nhà nước quyđịnh; giá cả phụ cấp cho đặc điểm theo lý lẽ tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTgngày 28 mon 1hai năm 2011 của Thủ tướng nhà nước về bài toán pháp luật một số trong những chế độphú cung cấp đặc thù so với công chức, viên chức, tín đồ lao động trong các cửa hàng ytế công lập với chính sách prúc cấp cho kháng dịch.

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Là Của Em

7. Chi phí mượn xe, download xăng, dầu khiđi đem máu tại những điểm rước máu giữ hễ theo hóa solo, hợp đồng thực tiễn.

8. Chi phí thăm khám lâm sàng, ngân sách muathứ tứ, chất hóa học, sinch phđộ ẩm xét nghiệm để gia công các xét nghiệm phải quy địnhtại Thông tư 26/2013/TT-BYT.

9. Chi phí nhằm tu bổ bảo trì tiếp tục tài sản, trang thứ Ship hàng công tác chào đón,chắt lọc cùng tàng trữ huyết, chế phđộ ẩm máu.

10. giá thành bỏ đơn vị chức năng tiết không đạttiêu chuẩn chỉnh.

11. Chi cung cấp công tác làm việc tổ chức triển khai tứ vấncho người hiến máu tự nguyện trên những khám đa khoa công lập được giao nhiệm vụmừng đón, chắt lọc tiết.

12. Các khoản ngân sách hợp lý và hợppháp không giống Giao hàng cho công tác chào đón, chọn lựa, thêm vào, tàng trữ và phân pân hận huyết, chế phẩm tiết.

Điều 5. Tổ chứcthực hiện

1. Thủ trưởng đơn vị địa thế căn cứ vào quy địnhtrên Thông tư này với tình hình thực tế của đơn vị để desgin, ban hành nấc giácụ thể của từng đơn vị tiết toàn phần cùng chế phđộ ẩm tiết đạt tiêu chuẩn, mức giá vậnchuyển ngày tiết tự đơn vị chức năng cung cấp tiết mang lại đơn vị áp dụng cùng các xét nghiệm quy địnhtại các điểm b, c Khoản 10 Điều 3 Thông bốn này theo nguyên tắc:

a) Không vượt thừa mức chi phí về tối đa quyđịnh tại Điều 3 Thông tư này đối với trường thích hợp tkhô giòn toán thù từ bỏ mối cung cấp ngân sáchbên nước, thu nhập tự hình thức đi khám bệnh dịch, chữa bệnh theo phương pháp của các cơ sởy tế công lập, mối cung cấp Quỹ bảo hiểm y tế.

b) Bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợplý, tất cả tích trữ cùng cân xứng cùng với tình trạng Thị Phần đối vớitrường hợp tkhô hanh toán từ bỏ các mối cung cấp ko chính sách tại Điểm a Khoản này.

2. Trường hợp các đại lý cung ứng máu thựchiện nay việc di chuyển tiết mang lại đơn vị sử dụng với những xét nghiệm hình thức trên cácđiểm b, c Khoản 10 Điều 3 Thông tư này thì được cộng giá chuyển động máu và giáxét nghiệm vào giá của mỗi đơn vị máu với chế phđộ ẩm huyết nhằm tkhô nóng tân oán cùng với cơ quanBảo hiểm y tế hoặc thu của fan bệnh theo pháp luật dẫu vậy vẫn đề xuất bảo đảmhình thức qui định tại Khoản 1 Vấn đề này.

Trong ngôi trường phù hợp đặc biệt các 1-1 vịáp dụng tiết từ bỏ đi rước tiết, chế phẩm tiết để phục vụ kịp lúc công tác làm việc truyền máuthì được Cơ quan liêu Bảo hiểm thôn hội thanh khô toán thù ngân sách tải huyết, chế phẩmhuyết với khoảng về tối đa ko vượt 17.000 đồng/ 01 đơn vị tiết hoặc chế phẩm tiết. Phầnchênh lệch giữa ngân sách do đơn vị từ đi rước huyết và nấc doCơ quan Bảo hiểm xóm hội thanh tân oán (trường hợp có), đơn vị chức năng thực hiện kinh phí đầu tư hoạt độngthường xuyên nhằm đưa ra với quyết tân oán.

3. Các cơ sở y tế phải msống sổ theo dõithực trạng mừng đón, áp dụng kinh phí mừng đón, lựa chọn, điều chế, lưu trữ, vậnchuyển với sử dụng huyết, chế phđộ ẩm máu cùng thực hiện kê khai giá, niêm yết giá chỉ theonguyên tắc của quy định.

4. Công tác lập dự toán, chấp hành dựtân oán cùng quyết tân oán kinh phí đầu tư thực hiện theo phương tiện hiện hành của Luật Ngânsách Nhà nước, Luật Kế toán thù với các vnạp năng lượng bạn dạng gợi ý hiện nay hành.

Điều 6. Điều khoảntđê mê chiếu

Trường hợp các văn uống bản được dẫn chiếu trong vnạp năng lượng phiên bản này bị thay thế sửa chữa hoặc sửa đổi, bổ sung cập nhật thì thực hiệntheo văn uống bạn dạng thay thế sửa chữa hoặc văn uống phiên bản đã làm được sửa thay đổi, bổ sung.

Điều 7. Điều khoảnthi hành

1. Thông bốn này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hànhtừ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

2. Thông tư số 33/2014/TT-BYT ngày 27tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế phép tắc giá bán về tối nhiều và ngân sách phục vụ cho việckhẳng định giá bán một đơn vị máu toàn phần với chế phđộ ẩm máu đạt tiêu chuẩn chỉnh hết hiệu lựckể từ ngày Thông tứ này còn có hiệu lực.

Trong quá trình triển khai trường hợp bao gồm vướngmắc ý kiến đề nghị phản ánh đúng lúc về Bộ Y tế để sửa đổi với bổ sung cập nhật đến phù hợp./.

Nơi nhận: - Văn uống chống Chính phủ (Vụ KGVX, Phòng Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ sở trực thuộc CP; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan liêu TW của các đoàn thể; - UBND những tỉnh, TP.. trực ở trong TW; - Ban chỉ huy Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; Ban chỉ huy tải hiến ngày tiết tự nguyện các thức giấc, thành phố trực ở trong TW; - Sở Y tế những tỉnh, thị trấn trực trực thuộc TW; - Các đơn vị trực ở trong Sở Y tế; - Y tế các ngành; - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn uống chống Bộ, Tkhô nóng tra Bộ; - Cổng công bố năng lượng điện tử Sở Y tế; - Lưu: VT, KH-TC, PC(02b).