Cách Đưa Biểu Tượng Facebook Ra Màn Hình Iphone

Mình phải hỏi làm sao để mang các icon bên trong ra ngoài screen hóng ( màn hình hiển thị để slide to lớn unlochồng :baffled5wh: ) Xin cám ơn :laugh8kb:

de ợt, bạn chụp màn hình hiển thị các icon rùi các bạn vào pholớn chọn là ảnh nền, vắt là hoàn thành, mún chụp hình các ibé thì thừa nhận cùng lúc phím home page + power

*

*