CHU KỲ AN TOÀN KHI QUAN HỆ

Việc nắm rõ chu kỳ luân hồi khiếp nguyệt an toàn sẽ giúp mẹ khẳng định chính xác vòng gớm cùng ngày rụng trứng. Từ kia, tính được ngày trúc tnhị và nên tránh thai bình an.

Đề cập đến chủ đề này,