Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú

Xem thứ thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch thesuggestr.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông to và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Chuyển Ngôn Ngữ Facebook Bị Chuyển Sang Tiếng Trung Sang Tiếng Việt

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch thesuggestr.comale Trướcthesuggestr.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hthesuggestr.comX 1.3 18.7 14.1 5,312.0
Athesuggestr.comP Hthesuggestr.comX 1.3 7.8 5.9 270.7
BMC Hthesuggestr.comX 1.1 15.2 13.9 210.1
AGM Hthesuggestr.comX 1.3 35.3 26.5 522.3
APG Hthesuggestr.comX 0.9 10.9 11.5 384.5
CDC Hthesuggestr.comX 1.1 13.6 12.1 303.4
CEE Hthesuggestr.comX 1.1 14.2 12.5 580.7
DAT Hthesuggestr.comX 1.3 đôi mươi.4 15.9 1,058.1
DCL Hthesuggestr.comX 1.2 45.5 39.5 3,012.1
CMV Hthesuggestr.comX 1.1 14.3 13.1 266.9

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng đúng theo từ bỏ những nguồn an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm cùng với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm trước thesuggestr.comố đông khủng hoảng rủi ro làm thesuggestr.comao do áp dụng các dữ liệu này.
*