CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Lâm Đồng

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch thesuggestr.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Các Món Ăn Bình Dân Dễ Làm, Gợi Ý Các Món Cơm Bình Dân Kinh Doanh Đắt Khách

*

Chỉ tiêu tài chính Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthesuggestr.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Hthesuggestr.comX 0.8 12.8 16.6 647.1
APG Hthesuggestr.comX 0.9 11.2 11.8 384.5
BTT Hthesuggestr.comX 0.7 52.5 70.3 702.0
Cthesuggestr.comM Hthesuggestr.comX 0.8 17.8 21.2 1,875.6
DC4 Hthesuggestr.comX 0.9 14.4 15.3 476.8
DQC Hthesuggestr.comX 0.8 20.9 27.5 545.6
EIB Hthesuggestr.comX 0.7 30.7 43.1 35,776.5
FCN Hthesuggestr.comX 1.0 12.1 12.3 1,530.4
GEG Hthesuggestr.comX 0.9 17.1 18.0 4,664.2
GMC Hthesuggestr.comX 0.8 31.7 40.3 1,048.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do thesuggestr.comử dụng các dữ liệu này.
*