CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

2000 - 2017: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

Bạn đang xem: Công Ty Cp Tập Đoàn Xây Dựng Hòa Bình

2017 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Hiện kiêm nhiệm các chức vụ:

- Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM (SACA) 

- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC);

- Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh.Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN
Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1971. Quốc tịch Việt Nam.

Cao học Tài chính - Đại học New South Wales, Úc

Cử nhân Kinh tế - Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Quá trình công tác:

2010 – 2015: Tổng giám đốc Công ty Quản lý Aureos Capital Vietnam.

2014 – nay: Giám đốc Đầu tư Công ty CP Vận tải Giao nhận Indo Tran TU.

2015 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietrantimex (VTX).

2017 – nay: Thành viên HĐQT độc lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietrantimex (VTX).


*

Ông LÊ VIẾT HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐCÔng LÊ VIẾT HIẾU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1992. Quốc tịch Việt Nam.Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

Quá trình công tác:

2014 – 2016: Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

12/2016 – 03/2018: Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

04/2018 – nay: Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ 05/2019: Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Từ 04/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình


Ông LÊ QUỐC DUY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ


Ông LÊ QUỐC DUY
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Đại học Washington

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan)

Quá trình công tác:

2007 – 2017: Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2010 – 2017: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2009 – nay: Tổng giám đốc Công ty CP Nhà Hòa Bình.

2014 – nay: Chủ tịch Công ty CP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình.

2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát.

 


Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN


Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Viễn thông, Thạc sỹ Công nghệ Thông tin (INSA de Lyon, Pháp).

Quá trình công tác:

2013 – 2016: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Unisys Việt Nam.

2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Xe máy Hà Nội.

2017 – nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông PHAN NGỌC THẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ


Ông PHAN NGỌC THẠNH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Sinh năm 1969. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Kế toán – Tài chính Trường Đại học Đà Nẵng

Quá trình công tác:

1992 – 2000: Nhân viên Văn phòng Xây dựng Hòa Bình.

2000 – 2006: Kế toán trưởng Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2007 – 2017: Giám đốc Tài chính Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Giám đốc Tài chính Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2010 – 2017: Thành viên HĐQT Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông ĐẶNG HỒNG ANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP


Ông ĐẶNG HỒNG ANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Sinh năm 1980. Quốc tịch Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 2002 – 2004: Phó TGĐ Công ty Thành Thành Công.

Từ 2004 – 2005: TGĐ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 2005 – 2008: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 2008 – 05/2011: Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 05/2011 – 04/2012: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal.

Từ 05/2012 – 04/2013: Phó Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank.

Chức vụ công tác hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Ông PARK SEOK BAE THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông PARK SEOK BAE
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sinh năm 1967. Quốc tịch Hàn Quốc

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện tử

Quá trình công tác:

Từ 06/1996 – 01/1999: Công ty LG Industrial Systems Co. Ltd, Overseas Power Transmission & Distribution Sales Dept..

Từ 01/1999 – 06/2011: Giám đốc Kinh doanh – Công ty LS-Vina (Tiền thân là LG-VINA) Industrial Systems Co., Ltd tại Việt Nam.

Từ 06/2011 – 10/2013: Công ty LS Industrial Systems Co., Ltd, Overseas Power Systems Sales Dept.

Từ 10/2013 – 01/2014: Công ty Thang máy Hyundai Elevator Co., Ltd..

Từ 10/2014 đến nay: Tổng Giám đốc – Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam.

Chức vụ công tác hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tổng Giám đốc - Công ty Thang máy Hyundai Thành Công Việt Nam


bod


Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN


Ông ĐẶNG DOÃN KIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - TRƯỞNG TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1971. Quốc tịch Việt Nam.

Cao học Tài chính - Đại học New South Wales, Úc

Cử nhân Kinh tế - Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Quá trình công tác:

2010 – 2015: Tổng giám đốc Công ty Quản lý Aureos Capital Vietnam.

2014 – nay: Giám đốc Đầu tư Công ty CP Vận tải Giao nhận Indo Tran TU.

2015 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietrantimex (VTX).

2017 – nay: Thành viên HĐQT độc lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Vietrantimex (VTX).


Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN


Ông PHƯƠNG CÔNG THẮNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm: 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Viễn thông, Thạc sỹ Công nghệ Thông tin (INSA de Lyon, Pháp).

Quá trình công tác:

2013 – 2016: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Unisys Việt Nam.

2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ô tô Xe máy Hà Nội.

2017 – nay: Thành viên HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Bà PHẠM LÂM QUỲNH TRÂM THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN


Bà PHẠM LÂM QUỲNH TRÂM
THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm 1983. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Đại học Kinh tế TP.HCM.

Quá trình công tác:

2015 - 2016: Chuyên viên tài chính Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Hoà Bình.

2016 - 2018: Trưởng ban Kiểm toán - KSNB. Trưởng Ban Kiểm soát Tập Đoàn Xây dựng Hoà Bình

2018 – nay: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, thành viên Tiểu ban Kiểm Toán.


Ông HOÀNG QUANG HUY GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN


Ông HOÀNG QUANG HUY
GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán Đại học Kinh tế TP.HCM.

Quá trình công tác:

2002 – 2004: Trợ lý Kiểm toán Công ty AFC (BDO) Việt Nam.

2004 – 2008: Trưởng nhóm Kiểm toán và Tư vấn giao dịch Công ty Ernst & Young Việt Nam.

2008 – 2010: Phó phòng Dịch vụ Tư vấn Tài chính Công ty Deloitte Việt Nam.

2012 – 2015: Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao Công ty Mazars Việt Nam.

2015 – 2018: Trưởng phòng Tài chính và Kế toán Công ty Sigma Design Việt Nam (theo hợp đồng với SOAProjects Inc.).

2017 – 2018: Trưởng phòng Tài chính, Công ty RSC Việt Nam.

Từ 11/2018 – nay: Giám đốc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


bod


Ông LÊ VIẾT HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC


Ông LÊ VIẾT HIẾU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1992. Quốc tịch Việt Nam.Cử nhân Quản trị Kinh doanh, chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp, trường California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Mỹ).

Quá trình công tác:

2014 – 2016: Chuyên viên Tín dụng doanh nghiệp, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.

Xem thêm: 101+ Kí Tự Đặc Biệt Dấu Gạch Ngang: Cách Gạch Ngang Chữ Trong Facebook Độc Đáo

12/2016 – 03/2018: Phó Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

04/2018 – nay: Giám đốc Phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ 05/2019: Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Từ 04/2020: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình


Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ông TRƯƠNG QUANG NHẬT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1973. Quốc tịch Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

Quá trình công tác:

1996 – 2006: Chỉ huy trưởng, Giám đốc Dự án.

2007 – 2017: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2010 – 2017: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ 2020: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

 


Ông LÊ QUỐC DUY THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ


Ông LÊ QUỐC DUY
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - PHÓ TGĐ

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Đại học Washington

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Maastricht (Hà Lan)

Quá trình công tác:

2007 – 2017: Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2010 – 2017: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2009 – nay: Tổng giám đốc Công ty CP Nhà Hòa Bình.

2014 – nay: Chủ tịch Công ty CP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình.

2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát.

 


Ông NGUYỄN TẤN THỌ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ông NGUYỄN TẤN THỌ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1965. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Quá trình công tác:

1989 – 1994: Công tác tại Công ty Xây lắp Thương mại 2, Bộ Thương mại.

1995 – 2009: Trợ lý Tổng Giám đốc, Giám đốc dự án các công trình Hòa Bình.

2010 – nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông DƯƠNG ĐÌNH THANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ông DƯƠNG ĐÌNH THANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1956. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Cầu đường, Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

2007 – 2011: Giám đốc Dự án ODA Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long (Bộ Giao thông Vận tải).

2012 – 2015: Phó Giám đốc Tư vấn Quản lý Dự án Metro Line 2, TP.HCM.

2015 – nay: Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Ông NGUYỄN HÙNG CƯỜNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam

Kỹ sư Xây dựng Trường Đại học Văn Lang

Thạc sĩ Quản lý Xây dựng Viện Công nghệ Châu Á (AIT)

Quá trình công tác:

2007 – 2008: Kỹ sư Xây dựng Công ty CP Xây dựng & KD Địa ốc Hòa Bình.

2008 – 2014: Chỉ huy trưởng Công ty CP Xây dựng & KD Địa ốc Hòa Bình.

2014 – 2016: Giám đốc dự án Công ty CP Xây dựng & KD Địa ốc Hòa Bình.

2016 – 04/2019: Giám đốc Dự án cấp cao Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Từ 05/2019: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


ÔNG ĐINH VĂN THANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HẠ TẦNG


ÔNG ĐINH VĂN THANH
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HẠ TẦNG

8/2020 - nay: Phó Tổng Giám đốc Hạ tầng Tập đoàn XD Hòa Bình kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP 479 Hòa Bình.

2019 – 8/2020: Giám đốc Hạ tầng Tập đoàn XD Hòa Bình. 

2016 – 2019: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT Giao thông 1 (Cienco1).

2015 – 2016: Chủ tịch HĐQT Công ty Cầu 12 (Cienco1).

2012 – 2015: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Licogi 13.

2009 – 2012: Phó Giám đốc Ban ĐHDA, Trưởng ban QLDA khu nhà ở và dịch vụ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVN).

2007 – 2009: Trưởng phòng Dự án, Giám đốc TT TVTK Tổng Công ty CP Công trình Đường sắt.

2002 – 2007: Đội phó, Phó giám đốc xí nghiệp, Đội trưởng, Trưởng phòng KTTC Công ty Xây dựng Cầu 75 (Cienco8).

1998 – 2002: Kỹ thuật viên Công ty Cầu 14 (Cienco1).


bod


Ông LÊ VIẾT HƯNG CỐ VẤN CẤP CAO


Ông LÊ VIẾT HƯNG
CỐ VẤN CẤP CAO

Sinh năm 1955. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân Thống kê nông nghiệp.

Quá trình công tác:1996 – 2010: Thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.2010 - nay: Cố vấn cấp cao Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông PHẠM MINH CHÍ CỐ VẤN


Ông PHẠM MINH CHÍ
CỐ VẤN

Sinh năm 1947. Quốc tịch Pháp

Kỹ sư Trường Quốc Gia Cầu Đường tại Paris.

Tiến sĩ Toán học Đại học Paris VI.

Quá trình công tác:1983 - 1991: Cố vấn Kỹ thuật Công ty Thiết kế xa lộ St Quentin en Yvelines, Pháp.1991 – 1997: Giám đốc Kinh doanh Apave Lyonnaise, TP.HCM.1997 – 2003: Giám đốc Kỹ thuật & Kinh doanh Lyonnaise Vietnam, TP.HCM.

2003 – 2007: Giám đốc Dự án cho một số dự án ở Việt Nam.2007 – 2017: Cố vấn Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình

2017 – nay: Cố vấn Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông DAVID MARTIN NGUYỄN CỐ VẤN


Ông DAVID MARTIN NGUYỄN
CỐ VẤN

Sinh năm 1955. Quốc tịch Mỹ.

Quá trình công tác:

1979 - 2017: Trong 38 năm làm việc trong lĩnh vực dầu khí, ông đã đảm nhận chức vụ quản lý cao cấp tại các công ty dịch vụ dầu khí hàng đầu tại Mỹ, bao gồm: Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford International, Smith International và có nhiều bằng sáng chế, phát minh ứng dụng thăm dò khai thác dầu khí toàn cầu; năm 1992 được Hiệp hội Dầu khí Quốc tế bình chọn là Kỹ sư xuất sắc. Tại Việt Nam, ông là Giám đốc điều hành Công ty Dịch vụ Dầu khí Weatherford International, Giám đốc Công nghệ Tập đoàn Dầu khí Schlumberger (với 24 công ty thành viên).

2007 – 2008: Cố vấn của Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ.

2017 – nay: Cố vấn cấp cao Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


bod


Ông PHAN NGỌC THẠNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ


Ông PHAN NGỌC THẠNH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Sinh năm 1969. Quốc tịch Việt Nam

Cử nhân Kế toán – Tài chính Trường Đại học Đà Nẵng

Quá trình công tác:

1992 – 2000: Nhân viên Văn phòng Xây dựng Hòa Bình.

2000 – 2006: Kế toán trưởng Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2007 – 2017: Giám đốc Tài chính Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Giám đốc Tài chính Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2010 – 2017: Thành viên HĐQT Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2017 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CẤP CAO


Ông NGUYỄN TRUNG KIÊN
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - GIÁM ĐỐC DỰ ÁN CẤP CAO

Sinh năm 1980. Quốc tịch Việt Nam.

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

Quá trình công tác:

2006 – 2009: Chỉ huy phó Công trình Nhà ga Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất, công trình Văn phòng Phú Mỹ Thuận, Chỉ huy trưởng công trình Bệnh viện Phụ sản nhi Quốc tế Hạnh Phúc (Bình Dương).

2009 – 2016: Giám đốc Dự án nhiều công trình tại Bình Thuận, Kiên Giang, An Giang, TP.HCM và Phú Quốc.

2016 – nay: Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Dự án Cấp cao Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông NGUYỄN LÊ TÂN GIÁM ĐỐC HỢP ĐỒNG-QS


Ông NGUYỄN LÊ TÂN
GIÁM ĐỐC HỢP ĐỒNG-QS

Sinh năm 1969. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Tài chính Trường Đại học Đà Nẵng.

Quá trình công tác:

1991 – 2000: Kế toán trưởng Văn phòng Xây dựng Hòa Bình.2000 – 2014: Giám đốc Hợp đồng – Vật Tư, Giám đốc Hợp đồng Pháp chế Công ty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình.

2014 – nay: Giám đốc Hợp đồng, Giám đốc khối Cung ứng Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


Ông HOÀNG QUANG HUY GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN


Ông HOÀNG QUANG HUY
GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ - THÀNH VIÊN TIỂU BAN KIỂM TOÁN

Sinh năm 1981. Quốc tịch Việt Nam.

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán Đại học Kinh tế TP.HCM.

Quá trình công tác:

2002 – 2004: Trợ lý Kiểm toán Công ty AFC (BDO) Việt Nam.

2004 – 2008: Trưởng nhóm Kiểm toán và Tư vấn giao dịch Công ty Ernst & Young Việt Nam.

2008 – 2010: Phó phòng Dịch vụ Tư vấn Tài chính Công ty Deloitte Việt Nam.

2012 – 2015: Chủ nhiệm kiểm toán cấp cao Công ty Mazars Việt Nam.

2015 – 2018: Trưởng phòng Tài chính và Kế toán Công ty Sigma Design Việt Nam (theo hợp đồng với SOAProjects Inc.).

2017 – 2018: Trưởng phòng Tài chính, Công ty RSC Việt Nam.

Từ 11/2018 – nay: Giám đốc Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.


ÔNG ĐÀO VŨ NGUYÊN GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ


ÔNG ĐÀO VŨ NGUYÊN
GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

04/2019 – nay: Trưởng ban Nghiên cứu và Phát triển thị trường Canada, Giám đốc dự án, Trưởng ban thu hồi công nợ kéo dài, Trưởng VP Đại diện Hà Nội, Giám đốc Đầu tư Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Hòa Bình.

11/2018 – 04/2019: Phó Giám đốc PMO Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

2016 – 2017: Phó Giám đốc Ban Xây dựng Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO). 2015 – 2016: Giám đốc BQL Dự án số 1 Công ty CP TASCO.

2011 – 2013: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đại Dương.

2010 – 2011: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển hạ tầng VINAVICO.


ÔNG LÊ VIẾT KHÔI GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI


ÔNG LÊ VIẾT KHÔI
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

06/2019 – nay: Giám đốc phát triển thị trường nước ngoài Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.