CÔNG TY MÔI TRƯỜNG VĂN LANG TUYỂN DỤNG

 

QUẢN LÝ DỰ ÁN
*

Mô tả công việc:

Tiếp dấn yêu cầu các bước trường đoản cú làm chủ thẳng, điều tra, lập cách thực hiện triển bắt đầu khởi công việc;Triển knhì xây cất tại công trình;Điều phối hận quá trình giữa những phần tử, công ty thầu phú trên công trình;Theo dõi quy trình xây đắp, lập chiến lược thi công cụ thể tại công trình;Làm việc trực tiếp cùng với Chủ đầu tư, Nhà thầu phụ;Chuẩn bị làm hồ sơ nghiệm thu sát hoạch với nghiệm thu sát hoạch công trình;Báo cáo quá trình cho Giám đốc xây dựng (GĐTC);Thực hiện nay các các bước không giống theo sự điều đụng của GĐTC.
NHÂN VIÊN VẼ REVIT
*
KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
KỸ SƯ QS VÀ THIẾT KẾ KẾT CẤU
*
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ QS
*
QS XÂY DỰNG THI CÔNG
*
KỸ SƯ KẾT CẤU XÂY DỰNG
*
TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ - BẢO HÀNH
*
TRƯỞNG PHÒNG THI CÔNG XÂY DỰNG
*
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
*