CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA THÀNH PHÚ

Lưu ý : Đăng cam kết tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá thể. Để nâng cấp hội viên, vui vẻ tương tác cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Bao Bì Nhựa Thành Phú

*

*

*
*
11207

Giới thiệu


*

Xem thêm: Dân Tộc Ta Có Một Lòng Nồng Nàn Yêu Nước, Bản In Bài Viết

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ cài đặt

TOP.. 5 công ty cùng ngành - Sản xuất, sale vật liệu nhựa và thành phầm từ bỏ vật liệu bằng nhựa

TOP. 500 công ty bốn nhân lớn nhất Việt Nam


Chỉ vào 2 năm, Bất rượu cồn sản Phát Đạt dứt nhiệm vụ nộp ngay gần 1.000 tỷ đồng chi phí Thuế mang đến Ngân sách Nhà nước


*

Tên Doanh nghiệp: cửa hàng CP Báo cáo Đánh giá đất nước hình chữ S (Vietphái nam Report JSC)