Công Ty Tnhh Điện Nissin Việt Nam

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ là thành viên cá thể. Để tăng cấp hội viên, vui mừng contact cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Điện Nissin Việt Nam

*

*

*
*
2838
*

Xem thêm: Máy Giặt Có Chức Năng Sấy - Nên Mua Máy Giặt Sấy Hay Máy Sấy Quần Áo Riêng

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận bên trên vốn nhà sở hữu
*

Phát Đạt liên tiếp phía trong Top nhà chi tiêu BDS uy tín với lớn lên xuất dung nhan tuyệt nhất Việt Nam


Tên Doanh nghiệp: chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá đất nước hình chữ S (Vietphái mạnh Report JSC)

Người Chịu đựng trách rưới nhiệm cai quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh