CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ FOCOCEV

Lưu ý : Đăng ký kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ với member cá nhân. Để tăng cấp hội viên, phấn kích liên hệ cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Mtv Thực Phẩm Và Đầu Tư Fococev

*

*

*
*
3340

Giới thiệu


Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Bị Ra Máu Báo Bao Lâu Thì Sinh Và Các Dấu Hiệu Sớm Chuyển Dạ

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng gia tài
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn chủ download

TOP 5 doanh nghiệp cùng nghành nghề dịch vụ - Sản xuất, bào chế với kinh doanh gạo, ngũ ly, thành phầm nghiền, trang bị thô

TOP. 500 công ty lớn số 1 Việt Nam


*

*

Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá chỉ Việt Nam (Vietphái mạnh Report JSC)

Người chịu đựng trách nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh