Công Ty Tnhh Thực Phẩm Quốc Tế Nam Dương

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Người truy hỏi cập Website Lúc có nhu mong liên hệ với doanh nghiệp/Ban Quản Trị Website sẽ cung cấp các thông tin cá nhân tổng quan họ tên, email và số điện thoại vào mục Liên Hệ của Website (“Người Liên Hệ”). Ban Quản Trị Website sẽ liên lạc, trả lời hoặc khuyên bảo các tin nhắn của Người Liên Hệ gửi đến doanh nghiệp/Ban Quản Trị Website thông qua các thông tin cá nhân đã cung cấp của Người Liên Hệ.

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Thực Phẩm Quốc Tế Nam Dương

b) Phạm vi sử dụng thông tin: Ban Quản Trị Website sử dụng thông tin vì Người Liên Hệ cung cấp để liên lạc, trả lời và giải đáp các tin nhắn của Người Liên Hệ nhờ cất hộ mang đến Ban Quản Trị Website. Các thông tin cá nhân của Người Liên Hệ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích nêu trên.

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin cá nhân của Người Liên Hệ sẽ được lưu trữ tối đa 90 ngày sau khoản thời gian Người Liên Hệ có yêu mong gỡ bỏ các thông tin cá nhân đã cung cấp. Còn lại vào mọi trường hợp, thông tin cá nhân của Người Liên Hệ sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website.

Xem thêm: Top 11 Phần Mềm Giả Lập Android Tốt Nhất Cho Pc Tốt Nhất, 10 Phần Mềm Giả Lập Android Tốt Nhất Cho Windows

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin: – Ban Quản Trị Website; hoặc – Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi các cơ quan tiền nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu cung cấp thông tin.

vn.wilmar-intl.com

f) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Người Liên Hệ có quyền yêu cầu Ban Quản Trị Website kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của Người Liên Hệ bằng cách gởi thư điện tử đến Ban Quản Trị Website thông qua địa chỉ gmail sau: info-ndfc
vn.wilmar-intl.com

vn.wilmar-intl.com

Ban Quản Trị Website sẽ phản hồi các khiếu nại vào vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Liên Hệ. Ban quản trị Website không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại nếu xét thấy hoàn toàn thông tin cá nhân của người khiếu nại cung cấp ban đầu mang lại Ban quản trị Website là không chính xác.


*

*