HẰNG SỐ ĐIỆN LI PHỤ THUỘC VÀO YẾU TỐ NÀO


Bạn đang xem: Hằng Số Điện Li Phụ Thuộc Vào Yếu Tố Nào

*
*
*
*
*
*
*
*

Đối với dung dịch axit yếu HNO2 0,01M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đây là đúng?


Trong các yếu tố sau

(1) Nhiệt độ

(2) Áp suất

(3) Xúc tác

(4) Nồng độ chất tan

(5) Diện tích tiếp xúc

(6) Bản chất chất điện li

Yếu tố nào ảnh hưởng đến hằng số điện li ?


Cân bằng sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH$\underset {} \leftrightarrows $ H+ + CH3COO−. Độ điện li $\alpha $ của CH3COOH sẽ biến đổi khi ta pha loãng dung dịch là:


Nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào dung dịch CH3COOH 1M thì độ điện li a của CH3COOH sẽ biến đổi như thế nào ?


Tính nồng độ mol của CH3COOH, CH3COO− và H+ trong dung dịch CH3COOH 0,056M, biết rằng độ điện li $\alpha $ của CH3COOH bằng 20%.


Xem thêm: #1 Cận Cảnh Bên Trong Khi Quan Hệ, Cận Cảnh Quan Hệ Bên Trong Âm Đạo

Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M người ta xác định được nồng độ ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là


Cho các axit sau:

(1) H3PO4 (Ka = 7,6.10-3)

(2) HOCl (Ka = 5.10-8)

(3) CH3COOH (Ka = 1,8.10-5)

(4) H2SO4 (Ka = 10-2)

Dãy nào sắp xếp độ mạnh của các axit theo thứ tự tăng dần?


*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.