Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản

Tiếng Hàn sơ cấp bao hàm rất nhiều ngữ pháp cơ bản nhất với được ứng dụng nhiều nhất trong cuộc sống hoặc câu văn uống hằng ngày. Đặc biệt Khi cố gắng dĩ nhiên đầy đủ ngữ pháp sơ cung cấp này, bạn sẽ sử dụng giờ Hàn nhuần nhuyễn hơn. Đồng thời làm cho nới bắt đầu để học tập lên những điểm ngữ pháp trung - thời thượng. Du học tập Nước Hàn thesuggestr.com tổng vừa lòng 9một điểm ngữ pháp sơ cấp cho theo giáo trình giờ Hàn sơ cấp của Đại học tập Quốc gia Seoul. Giáo trình giờ đồng hồ Hàn Đại học Quốc gia Seoul là bộ giáo trình chuẩn nhất, được không ít ngôi trường Đại học Hàn Quốc thực hiện để dạy tiếng Hàn cho du học viên Quốc tế. Mong rằng cùng với 9một điểm ngư pháp sơ cấp cho này, các bạn sẽ sử dụng tiếng Hàn đúng đắn và dễ dàng hơn. Đặc biệt sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi năng lực giờ Hàn TOPIK.

*

 

91 ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp phần 2 (Clichồng nhằm xem)

 

1. N + 은/는 -> S

- Trợ từ bỏ nhà ngữ che khuất danh tự, phát triển thành danh trường đoản cú thành chủ ngữ vào câu

- Danh từ bao gồm phú âm cuối + 은, danh tự không tồn tại prúc âm cuối + 는- Nhấn mạnh tay vào phần vị ngữVí dụ:+ 저는 학생입니다 > Tôi là học sinh+ 밥은 맛있어요 > Cơm thì ngon

 

2. N + 이/가 -> S : Tiểu từ bỏ công ty ngữ

- Tiểu chủ ngữ che khuất danh từ bỏ, biến danh tự thành nhà ngữ vào câu, tương tự 은/는- Danh từ bao gồm prúc âm cuối + 이, danh trường đoản cú không tồn tại phụ âm cuối + 가- Nhấn rất mạnh vào phần công ty ngữVí dụ:+ 제가 학생입니다 > Tôi là học tập sinh+ 이 집이 크네요 > Căn uống đơn vị lớn quá

 

3. N + 을/를 -> O : Tân ngữ

- Đứng sau danh từ đóng vai trò tân ngữ vào câu, là đối tượng người tiêu dùng (người, đồ dùng, loài vật...) bị công ty ngữ ảnh hưởng lên.Ví dụ+ 저는 밥을 먹어요 > Tôi ăn cơm+ 엄마가 김치를 사요 > Mẹ tôi cài đặt Kimchi

 

4. N + 입니다 : Là

- Đuôi câu quan niệm, lép vế danh từ bỏ quan niệm nhằm phân tích và lý giải mang lại công ty ngữ

- Đuôi câu này có nghĩa là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ tối đa vào tiếng HànVí dụ:+ 저는 학생입니다 -> Tôi là học tập sinh+ 제 형은 선생님입니다 > Anh tôi là giáo viên

 

5. N + 입니까? : Có nên là ....? 

- Đuôi câu nghi ngại của 입니다- Đuôi câu này tức là "Có nên là..."- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất trong giờ HànVí dụ:+ 당신은 학생입니까? -> quý khách hàng có phải là học sinh không?+ 민수 씨는 한국 사람입니까? > quý khách Minsu có phải là bạn Hàn Quốc không?

 

6. N + 예요/이에요: Là 

- Đuôi câu khái niệm, đứng sau danh tự có mang nhằm mục đích lý giải cho công ty ngữ

- Đuôi câu này tức là "Là"- Là đuôi câu kính ngữ thân thiện vào giờ Hàn, cường độ kính ngữ tốt hơn 입니다Ví dụ:+ 저는 학생이에요-> Tôi là học tập sinh+ 저는 요리사예요-> Tôi là đầu bếp

 

7. N + 이/가 아닙니다: Không bắt buộc là

- Đuôi câu bao phủ định, lép vế danh từ bỏ nhằm phủ định công ty ngữ

- Đuôi câu này Tức là "Không nên là"- Là đuôi câu kính ngữ cao nhất vào giờ đồng hồ Hàn, là dạng bao phủ định của 입니다

Ví dụ:+ 저는 베트남 사람이 아닙니다 > Tôi chưa hẳn là bạn Việt Nam+ 이 시람은 제 친구가 아닙니다 > Người này chưa hẳn là bạn của tôi

 

8. N + 이/가 아니에요 : Không cần là

- Đuôi câu lấp định, thua cuộc danh từ bỏ nhằm mục tiêu tủ định công ty ngữ- Đuôi câu này Có nghĩa là "Không đề nghị là"- Là đuôi câu kính ngữ thân mật và gần gũi vào tiếng Hàn, là dạng tủ định của 예요/이에요

Ví dụ:+ 이것은 책이 아니에요 > Cái này không phải quyển sách+ 저 분은 우리 교수가 아니에요 > Vị đó không hẳn giáo sư của bọn chúng tôi

 

9. N + 하고/와/과+ N : Và, với

- Liên trường đoản cú nối giữa 2 danh trường đoản cú, nhằm thể hiện sự bổ sung

- Được dịch là "Và"- Còn có nghĩa là "với" khi thực hiện trong cấu tạo (Chủ ngữ +은/는 hoặc 이/가 + Đối tượng nào kia + 하고/와/과 + Động từ)

Ví dụ:+ 밥하고 고기를 먹어요-> Tôi ăn uống cơm trắng và thịt+ 저는 친구하고 학교에 가요 -> Tôi tới trường với các bạn tôi

10. V/A + ㅂ니다/습니다

- Đuôi câu kính ngữ long trọng lịch sự độc nhất mang đến động từ/tính từ- Động/tính trường đoản cú tất cả phụ âm cuối + 습니다- Động/tính tự không tồn tại phú âm cuối + ㅂ니다

Ví dụ:+ 저는 밥을 먹습니다 > Tôi nạp năng lượng cơm+ 지금 잡니다 > Bây giờ tôi ngữ+ 날씨가 덥습니다> Thời tiết nóng+ 이거는 너무 비쌉니다 > Cái này mắc quá

 

 

11. V/A + 아/어/여요

- Chia đuôi kính ngữ thân thiện mang đến Động từ/tính từ- Mức độ kính ngữ rẻ hơn 습니다/ㅂ니다- Đuôi câu này chia làm 3 ngôi trường hợpTrường thích hợp 1: V/A + 아요- Động tính tự cất nguan tâm 아 trước 다 và không có prúc âm cuối (pathcim) + 요+ 가다 + 요 > 가요+ 자다 + 요 > 자요+ 비싸다 + 요 > 비싸요- Động tính từ bỏ cất nguan tâm 아/오 trước 다 chia với 아요+ 받다 + 아요 > 받아요+ 찾다 + 아요 > 찾아요+ 오다 + 아요 > 오아요 > 와요+ 보다 + 아요 > 보아요 + 봐요+ 속다 + 아요 > 속아요

Trường vừa lòng 2: V/A + 어요- Tất cả rượu cồn tính tự ko chứa ngulặng âm 아/오 trước 다 chia cùng với 어요+ 먹다 + 어요 > 먹어요+ 읽다 + 어요 > 읽어요+ 주다 + 어요 > 주어요 > 줘요Trường đúng theo 3: V/A + 여요- Tất cả hễ tính tự hoàn thành bằng 하다 chia cùng với 어요 cùng biến đổi thành 해요+ 사랑하다 + 여요 > 사랑해요+ 공부하다 + 여요 > 공부해요Chụ ý- Các hễ tính từ cất nguim âm 어,내 trước 다 chỉ chia cùng với 요+ 서다 > 서요+ 지내다 > 지내요+ 빼다 > 빼요

 

12. N + 에서: Tại, trên, từ

- Trợ từ 에서 che khuất rượu cồn tự chỉ địa điểm chốn- N + 에서 được sử dụng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Ở" khi câu hoàn thành bằng rượu cồn từ hành động (không phải cồn từ di chuyển) nlỗi nạp năng lượng, uống, bè cánh dục... nhằm biểu đạt chỗ nhưng mà hành động diễn ra+ 저는 집에서 밥을 먹어요> Tôi nạp năng lượng cơm ở nhà+ 우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요 > Chị tôi đọc sách sinh hoạt thư viện- Được dịch là "Từ" Khi câu ngừng bằng hành vi dịch chuyển như phát xuất, đến từ, kéo ra..., để diễn tả nơi cơ mà hành động xuất phát+ 저는 베트남에서 왔어요 > Tôi tới từ Việt Nam+ 이 버스가 벤탄시장 장류장에서 출발했어요 > Xe bus này khởi đầu từ trạm xe bus chợ Bến Thành

 

13. N + 에: Đến, Tại, Vào

- Trợ trường đoản cú 에 đứng sau danh từ chỉ khu vực chốn- N + 에 được dùng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Đến" lúc câu xong bởi đụng từ chỉ sự di chuyển nhỏng đi, đến, đặt... nhằm diễn đạt chỗ nhưng hành động phía đến- Được dịch là "ở" khi câu ngừng bằng động tự chỉ sự vĩnh cửu 있다/없다 (làm việc, ko ở/ gồm, không có)+ 학교에 가요-> Tôi đi mang lại trường+ 집에 있어요-> Tôi ở nhà

- Trợ từ 에 thua cuộc danh trường đoản cú chỉ thời gian- Được dịch cùng "Vào" (thời hạn như thế nào đó)+ 월요일에 > Vào vật dụng 2+ 한 시에 > Vào lúc 1 giờ

14. 안+ V/A: Không

- Ngữ pháp bao phủ định rượu cồn từ/tính tự trong tiếng Hàn- Được dịch là không- Được áp dụng đa phần vào văn uống nóiVí dụ:+ 오늘 학교에 안 가요 > Hôm nay tôi không đi mang lại trường+ 날씨가 안 추워요> Thời ngày tiết ko lạnhChụ ý: Động từ bỏ xong xuôi bằng nơi bắt đầu 하다 , 안 đứng trước 하다

+ 엄마가 요리 안 해요> Mẹ tôi ko nấu bếp ăn

15. V/A + 지 않다: Không

- Ngữ pháp bao phủ định hễ từ/tính từ bỏ vào giờ đồng hồ Hàn- Được dịch là không- Tương trường đoản cú ngữ pháp 14, tuy nhiên ngữ pháp này thường xuyên được áp dụng nhiều phần vào văn uống viếtVí dụ:+ 이걸 사지 않아요 > Tôi không mua loại này+ 이 음식이 맵지 않아요 > Món ăn uống này không cay

 16. N + 이/가 있다/없다: Có, không có

- Ngữ pháp snghỉ ngơi hữu- 있다/없다 thua cuộc danh tự chỉ fan, đồ dùng... nhưng chủ ngữ ssinh sống hữu- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tồn tại (없다)" gì đóVí dụ:+ 저는 돈이 있어요 > tôi bao gồm tiền+ 저는 차가 없어요 > tôi không có xe

 

17. N + 에 있다/없다: Ở, không ở

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không tồn tại (없다)" gì đóVí dụ:+ 제 집이 호치민 시에 있어요 -> Nhà tôi sinh hoạt TPHCM+ 제 친구가 집에 없어요 -> quý khách hàng tôi không tồn tại (ở) nhà

 

18. Nơi chốn + địa chỉ + 에 있다/없다

- Ngữ pháp chỉ sự tồn tại- Được dịch là "ở"- Được dịch là "Có (있다)" hoặc "không có (없다)" gì đó- Các danh từ bỏ vị trí : 앞: Trước, 뒤: Sau, 위: Trên, 아래/밑: Dưới, 오른쪽: Bên nên, 왼쪽 : phía trái, 안: vào, 밖: xung quanh, 가운데: giữa, 옆: ở kề bên, 근처 : gầnVí dụ:+ 책이 책상 위에 있어요> Quyển sách làm việc bên trên bàn+ 우리 집이 병원 뒤에 있어요 > Nhà tôi ở sau công viên+ 린 씨가 화 씨 오랜쪽에 있어요 > Linc sinh hoạt bên đề nghị Hoa

 

19. V/A + 고: Và

- Ngữ pháp nối giữa 2 đụng từ hoặc tính tự cùng nhau diễn tả vế sau bổ sung mang đến vế trước- Được dịch là "Và"Ví dụ:+ 책을 읽고 자요 > Tôi xem sách và ngủ+ 음식이 맛있고 조금 매워요 > Món ăn ngày ngon với khá cay

20.


Bạn đang xem: Ngữ Pháp Tiếng Hàn Cơ Bản


Xem thêm: Đội Hình Xuất Sắc Nhất Thế Giới Năm 2017


Xem thêm: Đội Hình Barca 2018, Sơ Đồ Đội Hình Barca 2020/21: Messi Liệu Có Ra Sân?


V/A + 았/었/였다: Đã

- Ngữ pháp thì quá khứ- Được dịch là "đã"- Chia cùng với động từ/tính từVí du:+ 학교에 갔어요> Tôi đang đi tới trường+ 책을 읽었어요> Tôi đã gọi sách

21. V + 으세요/세요: Hãy

- Đuôi câu cầu khiến cho, thử khám phá bạn nghe thao tác làm việc gì một bí quyết lịch sự- Được dịch là "Hãy"Ví dụ:+ 열심히 공부하세요 > Hãy học hành chuyên chỉ+ 책을 많이 읽으세요 > Hãy hiểu các sách vào

 

22. V + 읍/ㅂ시다: Nha

- Đuôi cầu rủ rê một biện pháp thanh lịch, mong ước người đối diện cùng thao tác gì đó- Được dịch là "...thôi", "...nha"

Ví dụ:+ 학교에 같이 갑시다 > Chúng ta cùng đi dến ngôi trường nha+ 한국 음식을 먹읍시다 > Cùng nạp năng lượng món Hàn nhé !

 

23. N + 도: Cũng

- 도 lép vế danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Cũng"- 도 rất có thể sửa chữa cho các trợ trường đoản cú 이/가, 은/는, 을/를Ví dụ:

+ 저도 한국어를 공부해요-> Tôi cũng học tiếng Hàn+ 케이크도 먹고, 커피도 마셔요 > Tôi cũng ăn bánh và cũng uống coffe nữa+ 월요에도 태권도를 배워요 > Vào thứ 2 tôi cũng học Taekwonvì nữa

 

24. N + 만: Chỉ

- 만 che khuất danh từ- Ngữ pháp này được dịch là "Chỉ"- 만 hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ:+ 화 씨만 베트남 사람입니다 > Chỉ có Hoa là người VN+ 오늘 빵만 먹어요 > Hôm nay tôi chỉ ăn uống bánh mỳ thôi

 

25. V/A + 지만: Nhưng, tuy nhiên mà

- 지만 che khuất cồn từ/tính tự diễn tả sự đối lập thân 2 vế- Ngữ pháp này được là "nhưng"

Ví dụ:+ 한국어가 어렵지만 재미있어요-> Tiếng Hàn cực nhọc nhưng mà trúc vị+ 오늘 수업이 있지만 내일 수업이 없어요 > Hôm nay tôi gồm lớp học nhưng mi mai tôi ko có

26. V/A + 을/ㄹ까요? Nha? Nhé?

- Đuôi câu hỏi 을/ㄹ까요? diễn đạt câu hỏi hỏi chủ ý kẻ đối diện về việc nào đó hoặc rủ rê ai thao tác làm việc nào đó.- Ngữ pháp này được dịch là "Nha?", "nhé?", "không?"

+ 내일 영화를 볼까요? -> Ngày mai đi coi phlặng nha?

+ 이 옷은 예쁠까요? -> (quý khách thấy) chiếc áo này đẹp mắt không?

 

27. V/A + 네요: Cảm thán

- Đuôi câu 네요 diễn đạt sự cảm thán của người nói về việc việc, sự đồ dùng làm sao đó

Ví dụ:+ 오늘 날씨가 덥네요-> Hôm nay thời tiết nóng ghê

+ 오~ 눈이 오네요-> Ồ tuyết rơi rồi kìa

 

28. V/A + (으)시다: Động tự kính ngữ

- Kính ngữ hoá rượu cồn từ bỏ, biến động trường đoản cú hay thành động trường đoản cú kính ngữ, biểu thị sự tôn kính của bạn nói cùng với ngôi thứ hai, ngôi lắp thêm 3 (không cần sử dụng cho ngôi đồ vật 1)- Tương trường đoản cú Việc thay đổi từ đụng từ Ăn > Dùng bữa, Ckhông còn > Qua đời...- Động tính trường đoản cú gồm phụ âm cuối phân chia với 으시다, rượu cồn tính từ bỏ không có phú âm chia với 시다

Ví dụ:+ 가다-> 가시다: Đi

+ 읽다-> 읽으시다: Đọc

 

29. N 부터 ~ N 까지: Từ ~ đến

- Ngữ pháp miêu tả khoảng cách thời hạn, trường đoản cú mốc thời gian này cho mốc thời hạn khác- 부터 là "từ", 까지 là "đến"Ví dụ:

+ 월요일부터 금요일까지 한국어를 공부해요 > Tôi học tiếng Hàn từ thứ 2 mang đến sản phẩm công nghệ 6+ 어제부터 오늘까지 시험공부를 열심히 해요 > Từ trong ngày hôm qua đến hôm nay tôi học tập thi chuyên chỉ

 

30. N 에서~ N까지: Từ ~ đến

- Ngữ pháp miêu tả khoảng cách địa lý, từ bỏ nơi này mang đến chỗ khác- 에서 là "từ", 까지 là "đến"

Ví dụ:+ 집에서 학교까지 버스를 타면15분 걸려요 > Nếu đi xe buýt trường đoản cú đơn vị tôi cho trường thì mất 15p+ 학교에서 도서관까지 걸어요 > Tôi đi bộ sóng ngắn từ trường mang lại thỏng viện

 

31. V/A + 아/어/여서: Rồi, vày...nên

- Ngữ pháp này được sử dụng vào 2 ngữ cảnh- Được dịch là "Rồi" lúc biểu đạt 2 hành vi xảy ra theo trang bị trường đoản cú thời hạn trước và sauVí dụ:+ 밥을 먹어서 뉴스를 들어요 > Tôi ăn cơm rồi tôi nghe tin tức+ 일어나서 세수해요-> Tôi tỉnh dậy rồi cọ mặt- Được dịch là "Vì...buộc phải..." nhằm mô tả nguyên nhân với hiệu quả, vế trước là nguyên ổn nhân của vế sauVí dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요> Vì ttránh mưa yêu cầu tôi ko đến lớp được

 

Crúc ý: Trước 아/어/여서 ko phân chia vượt khứ, cùng sau 아/어/여서 ko phân chia cầu khiến cho, mệnh lệnh

 

32. V/A + 을/ㄹ 거예요: Sẽ

- Ngữ pháp diễn hành động sau này gồm sự tính tân oán, dự tính- Động tính từ gồm phụ âm cuối chia với 을 거예요, hễ tính trường đoản cú không tồn tại prúc âm cuối phân chia với ㄹ 거예요- Được dịch là "Sẽ"Ví dụ:

+ 내년에 결혼할 거예요-> Năm sau tôi sẽ kết hôn+ 이번 주말에 졸업장을 받을 거예요 > Cuối tuần này tôi vẫn nhận bởi giỏi nghiệp

 

33. V/A + 겠다: Sẽ

- Ngữ pháp diễn tả miêu tả hành vi về sau chưa tồn tại sự tính toán thù vĩnh viễn nhưng lại tất cả sự quyết vai trung phong của người nói- Được dịch là "Sẽ"

 

Ví dụ:

+ 열심히 공부하겠습니다! -> Tôi đang học chuyên chỉ+ 내일 학교에 혼자 가겠다 > Ngày mai tôi đã đi đến ngôi trường 1 mình

 34. V + 지 말다: Đừng

- Đuôi câu mô tả sự ngăn cản của người nói với người đối diện- Được dịch là "Đừng"

 

Ví dụ:+ 지금12시예요. 텔레비전을 보지 말아요 > Bây giờlà 12h rồi. Đừng xem TV nữa+ 이런거를 먹지 마세요 > Quý Khách đừng nạp năng lượng thiết bị này nữa

 

35. V + 아/어/야 되다: Phải

- Ngữ pháp biểu đạt bài toán mà chủ ngữ buộc phải làm- Được dịch là "phải"

Ví dụ:+ 한국어를 열심히 공부해야 돼요 > Tôi cần học giờ Hàn chuyên chỉ+ 너 운동을 많이 해야 돼여 > quý khách cần tập TD nhiều vào

 

36. V/A + 지요? Nhỉ? Chứ?

- Đuôi câu ngờ vực biểu thị sự ước muốn, ưng ý, chứng thực của bạn nói từ bỏ bạn đối diện- Được dịch là "Nhỉ?" , "Đúng không?", "Chứ?"Ví dụ:+ 여기가 좋지요? -> Tại phía trên xuất sắc thật nhỉ?

 

37. V + 고 있다: Đang

- Ngữ pháp diễn đạt một hành vi sẽ diễn ra làm việc hiện thời, là thì hiện thời tiếp diễn- Được dịch là "Đang"Ví dụ:+ 숙제를 하고 있어요-> Tôi vẫn làm bài tập+ 란 씨는 음악을 듣고 있어요 > Lan vẫn nghe nhạc

 

38. V + 고 싶다: Muốn

- Ngữ pháp biểu lộ sự ước muốn của fan nói- Được dịch là "Muốn"Ví dụ:

+ 그 옷을 사고 싶어요-> Tôi ý muốn cài đặt cái áo đó+ 이영화를 보고 싶어요 > Tôi ao ước xem bộ phim truyện này

 

39. 못 + V : không được

- Ngữ pháp diễn đạt năng lực thiết yếu xẩy ra của bài toán gì đấy, mặc dù người hy vọng vẫn muốn làm- Được dịch là "Không được"- 못 đứng trước động từ bỏ, mặc dù, với cồn từ bỏ xong bằng 하다, 못 đứng trước 하다Ví dụ:+ 비가 와서 학교에 못 가요-> Trời mưa nên tôi ko tới trường được+ 밖에 너무 시끄러워서 집중 못 해요 > Vì phía bên ngoài ồn ã quá đề nghị tôi không tập trung được

40. V + 지 못하다: Không được

- Ngữ pháp này hoàn toàn giống như 못 + V- Ngữ pháp này hay sử dụng trong văn uống viết, còn 못 + V hay sử dụng vào vnạp năng lượng nóiVí dụ:+ 비가 와서 학교에 가지 못해요-> Ttránh mưa cần tôi không đến lớp được+ 오늘 손이 아파서 피아노를 치지 못해요 > Hôm ni tôi bị đau nhức tay cần tôi không chơi Piano được 

41. V/A + 으면/면: Nếu ... thì

- Ngữ pháp diễn tả điều kiện với tác dụng của một vụ việc nào đó- Được dịch là giả dụ...thì... Ví dụ:+ 돈이 많으면 집을 살 거예요-> Nếu có khá nhiều tiền tôi đang download nhà+ 이번 학기에 일등을 하면 장학금을 받을 수 있어요 > Nếu học kỳ này tôi đạt hạng 1 thì sẽ rất có thể dìm học tập bổng đó

42. V + (으)려고 하다: Định

- Ngữ pháp diễn tả dự định của tín đồ nói- Được dịch là "định"Ví dụ:+ 내일 병원에 가려고 해요 -> Ngày mai tôi định đi dịch viện+ 이따가 밥을 먹으러 거요 > Lát nữa tôi định đi nạp năng lượng cơm

 

43. V + 아/어/여 주다: Làm việc nào đó CHO ai đó

- Đuôi câu thể hiện việc nhà ngữ làm việc gì mang lại ai đó- Được dịch là "...cho"Ví dụ:+ 수업이 끝나고 전화해 줘요-> Kết thúc giờ học thì Hotline đến tôi nha+ 돈을 빌려주세요 > Hãy đến tôi mượn chi phí nhé

 

44. N + (으)로: Bằng, đến

- Ngữ pháp này sử dụng vào 2 ngữ cảnh- Danh tự gồm prúc âm cuối chia với 으로, danh từ bỏ không tồn tại prúc âm cuối chia với 로- Được dịch là "bằng", "bởi" để diễn tả thủ tục, pmùi hương bí quyết thao tác làm việc gì đó- Được dịch là "đến" Lúc che khuất danh tự nơi chốn nhằm biểu đạt vị trí hướng của hành vi mang đến nơi nào đó

Ví dụ:+ 인터넷으로 검색해요 > Tìm kiếm bằng Internet+ 민수 씨는 밥을 젓가락으로 먹어요 > Minsu ăn cơm bởi đũa + 이버스가 서울 대학교로 가지요? Xe bus này đi mang đến ngôi trường ĐH Seoul đúng không?

 

45. N + 에게/한테/께: Đến...

- 에게/한테/께 lép vế danh trường đoản cú chỉ người, diễn đạt đối tượng người tiêu dùng nhưng hành động hướng đến- Dịch là "đến", "cho"- 에게 hay được sử dụng vào văn uống viết, 한테 hay được sử dụng vào vnạp năng lượng nói, 께 sử dụng cho người bao gồm vai vế bự (ông, bà, thân phụ, bà mẹ, thầy cô...)Ví dụ:+ 저는 친구에게 문자를 보내요-> Tôi gửi thỏng cho bạn+ 언니가 부모님께 전화해요-> Chị tôi hotline dt đến tía mẹ

✌️ Bài viết được soạn vị : Du học Hàn Quốc thesuggestr.com
Chuyên mục: Giáo dục