NỐI VÒNG TAY LỚN KHÁNH LY

<00:00.00>Bài Hát: Nối Vòng Tay Lớn<00:02.00>Ca Sĩ: Khánh Ly<00:04.00><00:16.73>Rừng núi dang tay <00:18.90>nối lại biển xa<00:21.33>Ta đi vòng tay lớn mãi<00:23.59>để nối sơn hà<00:26.45>Mặt đất bao la<00:29.00>anh em<00:30.00>ta về<00:31.07>Gặp nhau mừng như bão cát<00:33.30>quay cuồng<00:34.25>trời rộng<00:35.36>Bàn tay<00:36.42>ta nắm<00:37.48>nối tròn một vòng thesuggestr.comệt Nam<00:40.03><00:40.41>Cờ nối gió đêm vui nối ngày<00:42.65>Giòng máu nối con tim đồng loại<00:44.78>Dựng tình người trong ngày mới<00:46.89>Thành phố nối thôn xa vời vợi<00:49.00>Người chết nối linh thiêng vào đời<00:51.31>Và nụ cười nối trên môi<00:54.08><00:54.49>Từ Bắc vô Nam <00:56.67>nối liền nắm tay<00:59.03>Ta đi<00:59.84>từ đồng hoang vu<01:01.20>vượt hết núi đồi<01:03.70><01:04.07>Vượt thác cheo leo<01:06.50>tay ta<01:07.57>vượt đèo<01:08.70>Từ quê nghèo <01:09.93>lên phố lớn<01:10.94>nắm tay<01:11.88>nối liền<01:12.87>Biển xanh<01:13.99>sông gấm<01:15.05>nối liền một vòng tử sinh<01:18.53><01:26.83>Rừng núi dang tay <01:29.00>nối lại biển xa<01:31.43>Ta đi vòng tay lớn mãi<01:33.69>để nối sơn hà<01:36.55>Mặt đất bao la<01:39.10>anh em<01:40.10>ta về<01:41.17>Gặp nhau mừng như bão cát<01:43.40>quay cuồng<01:44.35>trời rộng<01:45.46>Bàn tay<01:46.52>ta nắm<01:47.58>nối tròn một vòng thesuggestr.comệt Nam<01:50.13><01:50.51>Cờ nối gió đêm vui nối ngày<01:52.75>Giòng máu nối con tim đồng loại<01:54.88>Dựng tình người trong ngày mới<01:56.99>Thành phố nối thôn xa vời vợi<01:59.10>Người chết nối linh thiêng vào đời<02:01.41>Và nụ cười nối trên môi<02:04.18><02:04.59>Từ Bắc vô Nam <02:06.77>nối liền nắm tay<02:09.13>Ta đi<02:09.94>từ đồng hoang vu<02:11.30>vượt hết núi đồi<02:13.80><02:14.17>Vượt thác cheo leo<02:16.60>tay ta<02:17.67>vượt đèo<02:18.80>Từ quê nghèo <02:20.03>lên phố lớn<02:21.04>nắm tay<02:21.98>nối liền<02:22.97>Biển xanh<02:24.09>sông gấm<02:25.15>nối liền một vòng tử sinh<02:27.25><02:28.29>Biển xanh<02:29.41>sông gấm<02:30.47>nối liền một vòng tử sinh<02:32.57><02:33.45>Biển xanh<02:34.57>sông gấm<02:35.63>nối liền một vòng tử sinh<02:37.73>

Bạn đang xem: Nối Vòng Tay Lớn Khánh Ly

*

Nối Vòng Tay Lớn

Năm phát hành: 1969

Xem thêm: Cách Chữa Bệnh Hậu Sản Mòn Có Thá»±C Sá»± HiệU Quả? Hậu Sản Mòn Là Gì

Đóng góp: tan.nguyenhuy29
Lời bài hát Nối Vòng Tay Lớn
Rừng núi dang tay nối lại biển xa Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà Mặt đất bao la anh em ta về Gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng thesuggestr.comệt Nam Cờ nối gió đêm vui nối ngày Giòng máu nối con tim đồng loại Dựng tình người trong ngày mới Thành phố nối thôn xa vời vợi Người chết nối linh thiêng vào đời Và nụ cười nối trên môi Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay Ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi Vượt thác cheo leo, tay ta vượt đèo Từ quê nghèo lên phố lớn nắm tay nối liền Biển xanh sông gấm nối liền một vòng tử sinh.