ỐNG NƯỚC CHỊU NHIỆT TIỀN PHONG

Bảng báo giá ống nước sạch hàn nhiệt, ống PVC Tiền Phong 2021 mới nhất. Ống nước lạnh, ống nước nóng, ống UV chống tia cực tím, ống PVC Tiền Phong. Măng sông, cút, tê, côn thu, tê thu, cút ren trong, cút ren ngoài, măng sông ren trong, ren ngoài, van nhựa, van cửa mở, ...

Báo giá ống hàn nhiệt PPR Tiền Phong

Ống nước lạnh PN10Ống nước lạnh PN16Ống nước nóng PN20

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Ống nước lạnh PN1020mm x 2.3mm
2Ống nước lạnh PN1025mm x 2.8mm
3Ống nước lạnh PN1032mm x 2.9mm
4Ống nước lạnh PN1040mm x 3.7mm
5Ống nước lạnh PN1050mm x 4.6mm
6Ống nước lạnh PN1063mm x 5.8mm
7Ống nước lạnh PN1620mm x 2.8mm
8Ống nước lạnh PN1625mm x 3.5mm
9Ống nước lạnh PN1632mm x 4.4mm
10Ống nước lạnh PN1640mm x 5.5mm
11Ống nước lạnh PN1650mm x 6.9mm
12Ống nước lạnh PN1663mm x 8.6mm
13Ống nước nóng PN2020mm x 3.4mm
14Ống nước nóng PN2025mm x 4.2mm
15Ống nước nóng PN2032mm x 5.4mm
16Ống nước nóng PN2040mm x 6.7mm
17Ống nước nóng PN2050mm x 8.3mm
18Ống nước nóng PN2063mm x 10.5mm

*

*

*

*

Măng xôngCútChếch

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
19Măng xông (Đầu nối thẳng)20
20Măng xông (Đầu nối thẳng)25
21Măng xông (Đầu nối thẳng)32
22Măng xông (Đầu nối thẳng)40
23Măng xông (Đầu nối thẳng)50
24Măng xông (Đầu nối thẳng)63
25Cút (Nối góc 90 độ)20
26Cút (Nối góc 90 độ)25
27Cút (Nối góc 90 độ)32
28Cút (Nối góc 90 độ)40
29Cút (Nối góc 90 độ)50
30Cút (Nối góc 90 độ)63
31Chếch (Nối góc 45 độ)20
32Chếch (Nối góc 45 độ)25
33Chếch (Nối góc 45 độ)32
34Chếch (Nối góc 45 độ)40
35Chếch (Nối góc 45 độ)50
36Chếch (Nối góc 45 độ)63
37Tê (Ba chạc 90 độ)20
38Tê (Ba chạc 90 độ)25
39Tê (Ba chạc 90 độ)32
40Tê (Ba chạc 90 độ)40
41Tê (Ba chạc 90 độ)50
42Tê (Ba chạc 90 độ)63

*

*

*

Côn thuTê thuRắc co nhựa

*

*

*

*

Cút ren trongCút ren ngoàiTê ren trongTê ren ngoài
SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
73Cút ren trong20x1/2"
74Cút ren trong25x1/2"
75Cút ren trong25x3/4"
76Cút ren trong32x1"
77Cút ren ngoài20x1/2"
78Cút ren ngoài25x1/2"
79Cút ren ngoài25x3/4"
80Cút ren ngoài32x1"
81Tê ren trong20x1/2"
82Tê ren trong25x1/2"
83Tê ren trong25x3/4"
84Tê ren ngoài20x1/2"
85Tê ren ngoài25x1/2"
86Tê ren ngoài25x3/4"

*

*

*

*

Măng xông ren trongMăng xông ren ngoàiRắc co ren trongRắc co ren ngoài

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
87Măng xông ren trong20x1/2"
88Măng xông ren trong25x1/2"
89Măng xông ren trong25x3/4"
90Măng xông ren trong32x1"
91Măng xông ren trong40x11/4"
92Măng xông ren trong50x11/2"
93Măng xông ren trong63x2"
94Măng xông ren ngoài20x1/2"
95Măng xông ren trong25x1/2"
96Măng xông ren trong25x3/4"
97Măng xông ren trong32x1"
98Măng xông ren trong40x11/4"
99Măng xông ren trong50x11/2"
100Măng xông ren trong63x2"
101Rắc co ren ngoài20x1/2"
102Rắc co ren ngoài25x3/4"
103Rắc co ren ngoài32x1"
104Rắc co ren ngoài40x11/4"
105Rắc co ren trong20x1/2"
106Rắc co ren trong25x3/4"
107Rắc co ren trong32x1"
108Rắc co ren trong40x11/4"

*

*

*

Van chặnVan cửa mởNút bịt

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
109Van nhựa20mm
109Van nhựa25mm
109Van nhựa32mm
109Van nhựa40mm
109Van nhựa50mm
109Van nhựa63mm
109Van nhựa75mm
109Van nhựa90mm
109Van cửa mở 100%20mm
109Van cửa mở 100%25mm
109Van cửa mở 100%32mm
109Van cửa mở 100%40mm
109Van cửa mở 100%50mm
109Nút bịt20
109Nút bịt25
109Nút bịt32
109Nút bịt40
109Nút bịt50
109Vòng đệm63
Báo giá ống PVC Tiền Phong