PHÍM TẮT TRONG ANDROID STUDIO

Ở nội dung bài viết này mình sẽ chia sẽ những tips, tricks, shortcuts sẽ giúp cải thiện vận tốc cải tiến và phát triển vận dụng.

Bạn đang xem: Phím Tắt Trong Android Studio

Visual

Material Colors theme for Android Logcat
*

*

Để biến đổi Android Studio Logcat bạn vào : Preferences (Settings on Windows / Linux machines) → Editor → Colors & Fonts → Android Logcat

Một số mã màu:

Assert #BA68C8Debug #2196F3Error #F44336Info #4CAF50Verbose #BBBBBBWarning #FF9800

2. Ngnạp năng lượng ngừa Android Studio Logcat xoá log Lúc mà lại vận dụng hiện giờ bị crashes.

Quý khách hàng vào khungAndroid Monitor với lựa chọn Edit filter configuration lúc filter name thả xuống.


*

*

3. Sử dụng code style tương xứng khổng lồ your IDE

quý khách hàng vào Preferences → Code Style → Java và trongScheme thả xuống , bạn cũng có thể chọn cho chính mình một style phù hợp.

Có 2 styles thông dụng:


*

Để dùng công dụng này, bạn chuột đề xuất trên tab thiết yếu của screen và chọn Split Vertically / Horizontally.

quý khách hoàn toàn có thể đặt phím tắt cho thao tác này . Mở Preferences → Keycap và search Split Vertically. Sau kia bạn Add Keyboard Shortcut như hình.Tôi thêm phím tắt control + alternative text + v cho màn hìnhvertical split ( phân tách theo chiều dọc)


Shortcuts và helpful commands

1. The best và the most helpful command is Search for command: cmd + shift + a (Windows / Linux: ctrl + shift + a).

Let’s say you want to lớn cđại bại current tab & you don’t know how. You just type: cthua kém and you’ll get a proper shortcut / command.

2. Choose from the last copy / pastes (manage your clipboard): cmd + shift + v (Windows / Linux: ctrl + shift + v).By mặc định there are 5 last copy/paste items.

3. Enable multicursor feature: control + g (alt + j for Windows / Linux).


A detailed article about this feature is provided by Bartek Lipinski on thesuggestr.com. Highly recommended!

4. Open a class: cmd + o (Windows / Linux: ctrl + n).

5. xuất hiện any file: cmd + shift + o (Windows / Linux: ctrl + shift + n).

6. mở cửa symbol: cmd + option + o (Windows / Linux: alternative text + shift + n).

7. Go to implementation: cmd + option + b (Windows / Linux: ctrl + alt + b). Let’s say you have sầu an interface. By clicking on the interface’s name and then clicking the Go to implementation shortcut, you will be redirected to lớn classes which implement that interface.

8. Go khổng lồ declaration: cmd + b (Windows / Linux: ctrl + b). It allows you to quickly check & go to a declaration of a class, method or a variable.

Xem thêm: Thay Đổi Giao Diện Facebook Mới Nhất, Cách Bật Giao Diện Facebook Mới 2020

9. Go to lớn type declaration: control + shift + b (Windows / Linux: ctrl + shift + b). Let’s say you defined:

Employee employee = new Employee(“Michal”);

When your caret is on employee & you click the shortcut, you will be redirected lớn the Employee class.

10. Go khổng lồ super: cmd + u (Windows / Linux: ctrl + u). For instance, you override some method. When your caret in on the method’s name and you cliông xã Go to super shortcut, you will be redirected to lớn the parent method.

11. Move sầu between tabs: cmd + shift + < (move sầu left) or cmd + shift + > (move right) (Windows / Linux: alternative text + ← / →).

12. Move sầu between Design / Text tabs in layout’s view: control + shift + ← / → (Windows / Linux: alternative text + shift + ← / →).

13. Cthua thảm a current tab: cmd + w (Windows / Linux: ctrl + shift + a).

14. Hide all windows: cmd + shift + F12 (Windows / Linux: ctrl + shift + F12).

15. Minimize Android Studio instance: cmd + m (Windows / Linux: ctrl + m).

16. Format your code: cmd + option + l (Windows / Linux: ctrl + alt + l).

17. Auto-indent lines: control + option + i (Windows / Linux: ctrl + alt + i).

18. Implement methods: control + i (Windows / Linux: ctrl + i). Let’s say you implement an interface. Then, you can quickly import all methods provided by that interface, just by clicking this shortcut.

19. Smart code completion (filters the các mục of methods & variables by expected type): control + shift + space (Windows / Linux: ctrl + shift + space).

trăng tròn. Find: cmd + f (Windows / Linux: ctrl + f).

21. Find và replace: cmd + r (Windows / Linux: ctrl + r).

22. Move hardcoded strings lớn resources: option + return (Windows / Linux: alt + enter). The shortcut must be used when a caret is on a text. Check the gif below: