Sở Nội Vụ Bình Thuận Tuyển Dụng 2019

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc --------------------

Số: 950/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng tư năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày19 mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11năm 2008;

Căn uống cđọng Nghị định số 24/2010/NĐ-CPhường ngày 15 tháng3 năm 2010 của Chính phủ mức sử dụng về tuyển chọn dụng, sử dụng và làm chủ công chức;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. ngày 29 tháng11 năm 2018 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số luật về tuyển dụng côngchức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độhợp đồng một trong những loại các bước vào phòng ban hành chủ yếu đơn vị nước, đơn vị chức năng sựnghiệp công lập;

Căn uống cđọng Thông bốn số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng5 năm 2019 của Sở Nội vụ sửa đổi, bổ sung một trong những vẻ ngoài về tuyển chọn dụng công chức,viên chức, nâng ngạch men công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức vàtiến hành cơ chế vừa lòng đồng một trong những loại quá trình vào cơ sở hành bao gồm nhà nước,đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng1một năm năm nhâm thìn của Bộ Tài bao gồm chế độ mức thu, cơ chế thu, nộp, làm chủ cùng sử dụngtầm giá tuyển chọn dụng, dự thi nâng ngạch ốp, thăng hạng công chức, viên chức;

Xét kiến nghị của Giám đốc Slàm việc Nội vụ tại Tờ trìnhsố 852/TTr-SNV ngày 23 tháng 4 năm 20trăng tròn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Sở Nội Vụ Bình Thuận Tuyển Dụng 2019

Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chứccông ty nước năm 20đôi mươi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký kết ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thức giấc, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởngnhững ban ngành chuyên môn ở trong UBND tỉnh giấc, Trưởng Ban Quản lý những Khu công nghiệptỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị làng, đô thị căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: - Sở Nội vụ; - Như Điều 3; - TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; - CT, các Phó CT.UBND tỉnh; - Ban Tổ chức Tỉnh ủy; - Báo Bình Thuận, Đài PT-TH Bình Thuận; - Trung vai trung phong Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, NCKSTTHC, SNV. Thắng

CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Hai

KẾ HOẠCH

TUYỂNDỤNG CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2020(Ban hành đương nhiên Quyết định số 950/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân ngày 27 tháng 4 năm 20đôi mươi của Chủtịch UBND thức giấc Bình Thuận)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮCTUYỂN DỤNG

1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm bổ sung cập nhật lực lượng công chức có phẩm chất đạo đứcxuất sắc, gồm trình độ chuyên môn trình độ phù hợp tiêu chuẩn chỉnh chức danh, địa điểm vấn đề làm đáp ứngkinh nghiệm trọng trách vào giai đoạn hiện nay.

2. Căn uống cđọng tuyển chọn dụng

Việc tuyển chọn dụng công chức đề nghị địa thế căn cứ vào yêu cầunhiệm vụ, vị trí việc có tác dụng và chỉ tiêu biên chế được giao năm 20trăng tròn.

3. Nguyên tắc tuyển chọn dụng

a) Bảo đảm công khai minh bạch, phân minh, khả quan, dân chủvới đúng pháp luật.

b) Bảo đảm tính đối đầu.

c) Tuyển chọn đúng fan thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nhiệm vụvà địa chỉ việc có tác dụng.

II. NHU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆNVÀ CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển chọn dụng

a) Nhu cầu tuyển chọn dụng các địa chỉ hành chính: 72 chỉtiêu. Trong đó:

- Các cơ quan trình độ trực thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh: 37 chỉtiêu.

- UBND những huyện, thị xóm, thành phố: 35 tiêu chuẩn.

b) Nhu cầu tuyển dụng địa chỉ Quản trị mạng: 12 chỉtiêu. Trong đó:

- Các cơ sở trình độ ở trong Ủy Ban Nhân Dân tỉnh: 08 chỉtiêu.

- Ủy Ban Nhân Dân những thị xã, thị buôn bản, thành phố: 04 tiêu chí.

c) Danh mục cụ thể về chỉ tiêu, địa chỉ câu hỏi có tác dụng,trình độ chuyên môn, chăm ngành bắt buộc tuyển (Biểu kèm theo).

2. Ngạch ốp với bề ngoài tuyểndụng

a) Tuyển dụng những địa điểm vấn đề làm ở ngạch ốp chuyênviên hoặc tương đương, cán sự hoặc tương tự.

b) Việc tuyển chọn dụng được thực hiện thông qua hình thứcthi tuyển.

3. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Tất cả những người dân đảm bảo ĐK tại Khoản 4 MụcII cùng gồm ước vọng vào thao tác làm việc tại các snghỉ ngơi, ban, ngành, UBND các huyện, thịlàng, tỉnh thành bên trên địa bàn thức giấc Bình Thuận.

4. Điều khiếu nại ĐK dự tuyển

a) Người tham mê gia dự tuyển phải có đầy đủ các điều kiệnsau đây:

- Có một quốc tịch là quốc tịch VN.

- Đủ 18 tuổi trsống lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;bao gồm lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng từ phù hợp cùng với địa điểm phải tuyển chọn,gồm:

+ Có bởi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại họctrsinh sống lên đúng ngành hoặc chuyên ngành cân xứng với đội địa chỉ câu hỏi làm buộc phải tuyển(theo Biểu kèm theo trên điểm c Khoản 1 Mục II).

- Có phẩm hóa học thiết yếu trị, đạo đức nghề nghiệp xuất sắc.

- Đủ mức độ khoẻ nhằm tiến hành trách nhiệm.

- Các điều kiện khác theo đề xuất của vị trí dự tuyểnđối với những địa điểm trọng yếu, cơ mật.

b) Những người tiếp sau đây không được đăng ký dự tuyểncông chức:

- Không đủ một trong các điều kiện theo phép tắc tạiđiểm a Khoản 4 Mục II.

- Mất hoặc bị tinh giảm năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị tróc nã cứu vớt trách nát nhiệm hình sự; đã chấphành hoặc vẫn chấp hành kết thúc phiên bản án, đưa ra quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa đượcxóa án tích; đang bị vận dụng giải pháp xử trí hành chính chuyển vào các đại lý trị dịch,đại lý dạy dỗ.

5. Phiếu ĐK dự tuyển

a) Người dự tuyển chọn nên nộp PhiếuĐK dự tuyển chọn trực tiếp trên cơ sở, đơn vị chức năng bao gồm chỉ tiêu tuyển chọn dụng (theomẫu gắn kèm) với 04 phong tị nạnh gửi đảm bảo ghi ví dụ số Smartphone, địa chỉbạn nhận.

b) Mỗi thí sinc chỉ được đăng ký dự tuyển chọn trên một vịtrí tuyển chọn dụng, giả dụ bạn dự tuyển chọn nộp trường đoản cú 02 Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyểndụng trsống lên sẽ không còn chuyển vào list dự tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển chọn đề xuất knhị không thiếu các nộidung từng trải vào Phiếu đăng ký dự tuyển chọn tính đếnthời gian nộp phiếu với nên Chịu trách nát nhiệm trước luật pháp về các thông tinvào Phiếu ĐK dự tuyển chọn của mình; trường hợpknhì không ổn công bố, hàng fake vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa luật pháp.

6. Lệ mức giá tđắm đuối gia tuyển dụng

- Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

- Từ 100 cho bên dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thísinh.

- Từ 500 thí sinh trlàm việc lên: 300.000 đồng/thí sinc.

b) Trường hòa hợp thí sinh đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh dựthi và đang nộp Phiếu ĐK dự tuyển chọn, tầm giá dự tuyểntuy nhiên không dự tuyển thì sẽ không còn được trả lại lại tầm giá dự tuyển. Trường hợpthí sinh không được điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển với đã nộp đầy đủ phiếu, tổn phí dự tuyểnsẽ tiến hành trả lại phiếu, tổn phí dự tuyển chọn tại trụ ssống cơ sở, đơn vị khu vực thí sinhđăng ký dự tuyển chọn.

c) Kinch tổn phí tổ chức triển khai thi tuyển chọn công chức năm 2020 đượcbỏ ra từ thu nhập lệ mức giá tham gia dự thi của các thí sinh cùng mối cung cấp kinh phí đầu tư Ủy Ban Nhân Dân tỉnhgiao mang lại Slàm việc Nội vụ trong dự tân oán kinh phí đến kỳ thi tuyển chọn công chức hành chínhnăm 2020.

7. Đối tượng với điểm ưu tiêntrong tuyển chọn dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng tranh bị, Anh hùng Lao hễ,thương binch, fan hưởng chế độ nlỗi thương binh, tmùi hương binh nhiều loại B: được cộng7,5 điểm vào công dụng điểm thi tại vòng hai.

b) Người dân tộc bản địa tgọi số, sĩ quan lại quân đội, sĩquan công an, quân nhân chuyên nghiệp hóa, bạn làm cho công tác làm việc cơ yếu gửi ngành,nhỏ liệt sĩ, con tmùi hương binch, con bệnh binh, bé của tín đồ tận hưởng chính sách nhưthương binc, nhỏ của thương thơm binc loại B, bé của tín đồ chuyển động cách mạng trướctổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trngơi nghỉ về trước), con đẻ của người hoạthễ tao loạn bị truyền nhiễm chất độc hại chất hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ khí,bé Anh hùng Lao động: được cùng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng hai.

c) Người kết thúc nghĩa vụ quân sự chiến lược, nghĩa vụ phụcvụ bao gồm thời hạn vào lực lượng công an dân chúng, đội viên tkhô cứng niên xungphong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tmê man gia cải cách và phát triển nông làng, miềnnúi từ bỏ đủ 24 tháng trnghỉ ngơi lên vẫn hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kếtquả điểm thi tại vòng eo.

Trường thích hợp fan dự tuyển chọn công chức thuộc những diệnưu tiên theo lao lý tại Khoản này thì chỉ được cùng điểm ưu tiên cao nhất vàotác dụng điểm thi trên vòng eo thon.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜIGIAN THI TUYỂN

1. Nội dung, vẻ ngoài thituyển

Thi tuyển công chức được triển khai theo 2 vòng thinhư sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên lắp thêm vi tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm tất cả 2 phần.

- Phần I: Kiến thức thông thường 60 câu hỏi về hệ thốngbao gồm trị, tổ chức máy bộ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức bao gồm trị - xã hội;thống trị hành chủ yếu đơn vị nước; công chức, công vụ; công ty trương, con đường lối của Đảng,chính sách, quy định của Nhà nước về ngành, nghành tuyển dụng; chức trách rưới,nhiệm vụ của công chức theo hưởng thụ của địa chỉ vấn đề làm cho dự tuyển chọn. Thời gian thi60 phút ít.

- Phần II: Ngoại ngữ giờ đồng hồ Anh tất cả 30 câu hỏi. Thờigian thi 1/2 tiếng. Đối với địa điểm Việc làm cho đề xuất chuyên môn là ngoại ngữ thìngười dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng ngực theo phương pháp.

Thi tuyển chọn vòng 1 được tổ chức thi bên trên sản phẩm vi tínhbuộc phải không thi phần tin học tập.

b) Miễn phần thi nước ngoài ngữ (vòng 1) đối với những trườngđúng theo sau:

- Có bởi xuất sắc nghiệp đại học, sau đại học về ngoạingữ.

- Có bởi xuất sắc nghiệp đại học, sau ĐH sống nướcngoài hoặc tốt nghiệp ĐH, sau ĐH trên đại lý đào tạo và giảng dạy bởi giờ đồng hồ nướcxung quanh ở toàn quốc.

- Người dự tuyển chọn vào công chức công tác ở vùng dântộc tđọc số là tín đồ dân tộc bản địa thiểu số hoặc gồm chứng từ giờ dân tộc bản địa thiểu sốđược cung cấp gồm thẩm quyền công nhận.

c) Kết quả thi vòng ngực được khẳng định theo số câu trảlời đúng cho từng phần tranh tài lao lý tại ngày tiết a điểm 1.1 Khoản này, giả dụ trả lờiđúng tự 50% số thắc mắc trsinh hoạt lên mang đến từng phần tranh tài thì fan dự tuyển chọn được thi tiếpvòng eo.

d) Kết quả thi vòng một được thông báo mang đến thí sinhbiết ngay lập tức sau khoản thời gian làm cho bài thi bên trên lắp thêm vi tính; không phúc khảo so với kết quảthi vòng 1.

1.2. Vòng 2. Thi môn nhiệm vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, khả năng thựcthi công vụ của bạn dự tuyển công chức theo đòi hỏi của địa điểm việc có tác dụng cầntuyển dụng. Gồm các đội ngành:

- Nhóm 1. Lĩnh vực văn uống phòng, hành chủ yếu, tổ chức triển khai,quản lí trị.

- Nhóm 2. Lĩnh vực quy hướng, planer.

- Nhóm 3. Lĩnh vực văn thỏng, lưu trữ.

- Nhóm 4. Lĩnh vực nội vụ.

- Nhóm 5. Lĩnh vực tài nguyên ổn với môi trường thiên nhiên.

- Nhóm 6. Lĩnh vực tài bao gồm, kinh tế, chi phí, kếtoán thù.

- Nhóm 7. Lĩnh vực lao hễ, thương thơm binc và làng hội.

- Nhóm 8. Lĩnh vực văn hóa truyền thống, thể dục thể thao và du lịch

- Nhóm 9. Lĩnh vực bốn pháp, pháp dụng.

- Nhóm 10. Lĩnh vực NNTT.

- Nhóm 11. Lĩnh vực tkhô nóng tra, giải quyết năng khiếu nề,tố cáo.

- Nhóm 12. Lĩnh vực giao thông vận tải vận tải đường bộ.

- Nhóm 13. Lĩnh vực quản lý y tế.

- Nhóm 14. Lĩnh vực công thương.

- Nhóm 15. Lĩnh vực công nghệ ban bố (quản trị mạng).

Xem thêm: Nhân Viên Nghiên Cứu Thị Trường, Tuyển Làm Việc Tại Công Ty Cp Bđs Iland Việt Nam

b) Hình thức thi: Thi vấn đáp.

c) Thang điểm thi chất vấn : 100 điểm.

d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn nửa tiếng, ko phúckhảo đối với kết quả thi vòng 2.

2. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển chọn vào kỳ thi tuyển chọn công chứcphải có đầy đủ những điều kiện sau:

- Có công dụng điểm thi tại vòng hai đạt từ 50 điểm trởlên.

- Có số điểm vòng eo cùng với điểm ưu tiên quy địnhtrên Khoản 7 Mục II (nếu có) cao hơn nữa rước theo thứ từ trường đoản cú cao xuống tốt trong phạmvi tiêu chí được tuyển chọn dụng của từng địa điểm bài toán làm cho.

b) Trường đúng theo gồm tự 02 fan trsinh sống lên gồm công dụng điểmthi vòng hai cùng cùng với điểm ưu tiên cơ chế (trường hợp có) đều bằng nhau ở tiêu chuẩn cuốicùng cần tuyển chọn dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là tín đồ trúngtuyển; giả dụ vẫn ko khẳng định được thì fan trúng tuyển chọn được đưa ra quyết định theosản phẩm tự sau:

- Người dự tuyển bao gồm trình độ chuyên môn huấn luyện cao hơn nữa vềtrình độ phù hợp với địa chỉ dự tuyển chọn.

- Người dự tuyển chọn là cô gái.

- Người tất cả rạm niên công tác làm việc ở nghành nghề dịch vụ đăng ký dựtuyển.

c) Người ko trúng tuyển chọn trong kỳ thi tuyển côngchức ko được bảo lưu giữ hiệu quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. TRIỂN KHAI TUYỂN DỤNG

1. Thông báo tuyển dụng côngchức

a) Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng công chứcnăm 20trăng tròn của UBND tỉnh bên trên Báo Bình Thuận, Đài Phát tkhô giòn - Truyền hình BìnhThuận; đăng download trên Cổng đọc tin điện tử tỉnh giấc, Trang lên tiếng năng lượng điện tử cùng niêmyết tại trụ ssống thao tác của Ssống Nội vụ, các snghỉ ngơi, ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những thị trấn, thịlàng, thị trấn.

b) Nội dung thông báo theo đúng vẻ ngoài của phápphép tắc.

2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dựtuyển

a) Các sngơi nghỉ, ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những thị xã, thị buôn bản,đô thị gồm tiêu chí tuyển chọn dụng thẳng đón nhận PhiếuĐK của fan dự tuyển chọn.

b) Các snghỉ ngơi, ban, ngành, UBND các thị xã, thị xã,tỉnh thành có tiêu chuẩn tuyển chọn dụng Thành lập Tổ đánh giá phiếu đăng ký dự tuyển đểsoát sổ các điều kiện dự tuyển qui định tại Khoản 4 Mục II so với tín đồ dựtuyển chọn. Thành phần, số lượng của Tổ kiểm tra do người mở màn các ssống, ban,ngành, UBND các huyện, thị thôn, thành phố coi xét, ra quyết định.

Thông báo công khai minh bạch những người dân đầy đủ ĐK dự tuyểnvà giải quyết và xử lý khiếu nề liên quan đến việc chất vấn Phiếuđăng ký dự tuyển.

c) Thời hạn thừa nhận Phiếu đăngký kết dự tuyển là 30 (ba mươi) ngày, Tính từ lúc ngày thông báo tuyển chọn dụng được côngknhị bên trên phương tiện thông báo đại chúng.

d) Trong thời hạn 05 ngày, Tính từ lúc ngày quá hạn thừa nhận Phiếu đăng ký, bạn Tiên phong những ban ngành, đơn vị chức năng, địaphương thơm tổng vừa lòng list những người dân đủ ĐK tiêu chuẩn tham gia dự thi gửi về SởNội vụ.

3. Ra đời Hội đồng thi tuyển chọn,các phần tử góp câu hỏi đến Hội đồng thi tuyển

a) Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thức giấc quyết định ra đời Hội đồngthi tuyển công chức tất cả 05 hoặc 07 member, bao gồm:

- Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Ssinh hoạt Nội vụ.

- Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉndiệt.

- Ủy viên kiêm tlỗi ký kết Hội đồng là Lãnh đạo Phòng Tổchức, Công chức trực thuộc Ssinh hoạt Nội vụ.

- Các ủy viên không giống là thay mặt một trong những ssinh hoạt, ngành cóliên quan.

b) Hội đồng thi tuyển tổ chức triển khai xây cất chức chungmang đến khối hận Nhà nước và khối hận Đảng, mặt trận, đoàn thể.

c) Các bộ phận giúp câu hỏi mang đến Hội đồng thi tuyển chọn doChủ tịch Hội đồng thi tuyển đưa ra quyết định ra đời.

d) Nhiệm vụ quyền lợi và nghĩa vụ của Hội đồng thi tuyển chọn, những bộphận góp bài toán được tiến hành theo pháp luật tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ biện pháp về tuyển chọn dụng, thực hiện, quản lý côngchức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 1một năm 2018 của nhà nước sửa đổi,bổ sung cập nhật một số trong những cơ chế về tuyển chọn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ốp công chức,thăng hạng viên chức cùng triển khai chính sách phù hợp đồng một vài các loại quá trình trongphòng ban hành chính bên nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập.

4. Tổ chức thi tuyển

a) Thời gian cùng địa điểm tổ chức thi tuyển

- Thời gian tổ chức triển khai thi: Dự loài kiến vào quý II năm20trăng tròn.

- Địa điểm tổ chức thi: Tại tỉnh thành Phan Thiết, tỉnhBình Thuận.

b) Tổ chức thi: Thực hiện tại thi tập trung mang lại vớ cảcác thí sinc dự tuyển.

c) Trình trường đoản cú xúc tiến thực hiện

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày thao tác, Tính từ lúc ngàytổ chức triển khai thi vòng 1 ngừng, Hội đồng thi tuyển thông báo hiệu quả thi vòng ngực cùng triệutập thí sinch tham gia dự thi vòng hai. Chậm tốt nhất là 15 ngày tiếp theo ngày thông báo triệu tậpthì buộc phải tổ chức triển khai thi vòng hai.

- Chậm nhất là 10 hôm sau ngày nhận ra report kếtquả vòng eo thon của Hội đồng thi tuyển chọn, Ssống Nội vụ đề nghị niêm yết công khai kết quảthi tuyển tại trụ ssinh sống thao tác cùng đăng tải bên trên Trang công bố năng lượng điện tử, đồng thờigửi thông báo hiệu quả thi tuyển chọn đến tín đồ đang tham dự cuộc thi.

- Giám đốc Sở Nội vụ report Chủ tịch UBND tỉnh phêthông qua tác dụng tuyển dụng; gửi thông báo thừa nhận tác dụng trúng tuyển chọn bằng vănbạn dạng với trải nghiệm hoàn thành hồ sơ tuyển chọn dụng tới fan trúng tuyển chọn. Nội dungthông báo ghi rõ thời hạn bạn trúng tuyển chọn đề nghị mang lại Ssinh sống Nội vụ nhằm xuất trình bảnbao gồm các văn bởi, chứng chỉ, bạn dạng ghi quá trình tmê say gia bảo hiểm thôn hội (nếucó) cùng những nguyên tố làm hồ sơ nêu tại Khoản 4 Mục II.

- Trường vừa lòng bạn trúng tuyển chọn không hoàn thành hồsơ tuyển dụng theo luật pháp hoặc tất cả hành động ăn gian trong câu hỏi kê knhì Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Nội vụ phạt hiện tại ngườitrúng tuyển chọn sử dụng vnạp năng lượng bằng, chứng chỉ chưa hợp pháp thì report Chủ tịchỦy Ban Nhân Dân thức giấc bỏ hiệu quả trúng tuyển chọn.

- lúc tín đồ dự tuyển bao gồm hành động ăn gian vào việckê khai Phiếu đăng ký dự tuyển chọn hoặc Ssinh sống Nội vụ pháthiện tại người trúng tuyển chọn sử dụng văn uống bằng, chứng từ không phù hợp pháp thì Sở Nội vụpân hận hợp với những ban ngành tất cả liên quan thông tin công khai minh bạch trên phương thơm tiệnthông tin đại bọn chúng, bên trên Trang biết tin năng lượng điện tử của cơ sở cùng ko tiếp nhậndự tuyển vào một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Giám đốc Slàm việc Nội vụ báo cáo Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyếtđịnh công nhận tác dụng trúng tuyển đối với fan dự tuyển chọn gồm hiệu quả tuyển dụngrẻ rộng cạnh bên so với hiệu quả tuyển chọn dụng của bạn trúng tuyển chọn đã trở nên bỏ vứt kếtquả trúng tuyển hoặc ngôi trường hòa hợp tạo nên nhu yếu tuyển chọn dụng mới trong thuộc nămtuyển dụng đối với địa điểm có đòi hỏi về siêng ngành đào tạo giống như vị tríViệc có tác dụng mà người dự tuyển chọn đã đăng ký những năm tuyển dụng.

- Trường phù hợp tất cả tự 02 bạn trlàm việc lên tất cả hiệu quả tuyểndụng phải chăng hơn giáp nhưng mà bằng nhau thì bạn đứng đầu cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền tuyểndụng công chức ra quyết định bạn trúng tuyển chọn theo pháp luật trên Khoản 2 Mục III.

- Tuyển dụng với dìm việc: Sau Lúc tiến hành việchoàn thiện làm hồ sơ, thđộ ẩm tra, xác minch hồ sơ, vào thời hạn 15 ngày thao tác làm việc, SởNội vụ ban hành ra quyết định tuyển dụng đối với bạn trúng tuyển chọn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

a) Thông báo câu hỏi tuyển chọn dụng công chức.

b) ra đời Hội đồng thi tuyển công chức và BanGisát hại kỳ thi tuyển công chức.

c) Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển côngchức năm 2020.

d) Hủy hiệu quả trúng tuyển chọn hoặc thừa nhận kết quảtrúng tuyển bổ sung vày gây ra nhu cầu tuyển chọn dụng mới (ví như có).

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

a) chịu trách nát nhiệm về những ngôn từ tương quan đếnlist thí sinh tham dự cuộc thi, đề thi, chnóng thi so với thi tuyển chọn công chức kăn năn Đảng,chiến trận với những đoàn thể.

b) Phối thích hợp Ssinh sống Nội vụ tđê mê mưu thực hiện những nộidung liên quan đến tuyển chọn dụng công chức kân hận Đảng, chiến trận với đoàn thể.

c) Tđam mê mưu phê chăm bẵm tác dụng trúng tuyển công chứcsau thời điểm có kết quả thi tuyển và tiến hành những nội dung liên quan đến tuyển dụngcông chức khối hận Đảng, chiến trường với đoàn thể theo chế độ.

3. Giám đốc Sở Nội vụ

a) Giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh thực hiện các công việc liên quanđến tuyển chọn dụng công chức năm 20trăng tròn.

b) Tđắm đuối mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh giấc Thành lập và hoạt động Hộiđồng thi tuyển chọn.

c) Giúp Hội đồng thi tuyển tổ chức triển khai, thực hiện tốt Kếhoạch tuyển chọn dụng vào công chức bên nước năm 2020:

- Thông báo rõ ràng tiêu chuẩn, điều kiện, số lượngphải tuyển chọn, thời gian với vị trí đón nhận Phiếu đăngcam kết dự tuyển.

- Tiếp nhận cùng tổng hợp PhiếuĐK dự tuyển chọn công chức của những sở, ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân những thị xã, thị xã,thị thành.

- Thông báo list đủ điều kiện dự tuyển chọn công chức.

- ra đời các Ban giúp vấn đề đến Hội đồng thi tuyểnđể tổ chức triển khai thi tuyển chọn theo như đúng qui định.

- Chuẩn bị những ĐK để tổ chức triển khai ôn thi (nếucó).

- Quản lý, thực hiện với thanh hao quyết toán gớm phítheo hình thức.

- Phối hận phù hợp, sẵn sàng các các đại lý thứ hóa học, trang thiếtbị nhằm tổ chức triển khai kỳ thi.

d) Triển knhị triển khai việc vấn đáp tại vòng 2theo như đúng luật pháp của lao lý.

đ) Thực hiện tại thđộ ẩm tra, xác minc văn bởi, bệnh chỉcủa fan trúng tuyển.

e) Ban hành Quyết định tuyển chọn dụng công chức hoặcQuyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch men công chức, xếp lương so với thísinch trúng tuyển đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch theo lao lý.

g) Trong quy trình triển khai tiến hành, ví như bao gồm điềuchỉnh về tiêu chuẩn tuyển dụng hoặc tất cả vấn đề gây ra về thủ tục, Chủ tịch UBNDtỉnh giấc ủy quyền mang đến Giám đốc Snghỉ ngơi Nội vụ phát hành vnạp năng lượng bản để trả lời triển khai, đồngthời báo cáo Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh biết.

3. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân những thị trấn, thị xã, thành phố

a) Thông báo với niêm yết công khai trên trụ sngơi nghỉ làmviệc về Kế hoạch tuyển chọn dụng công chức năm 20trăng tròn của UBND tỉnh giấc.

b) Hướng dẫn thí sinc lập PhiếuĐK dự tuyển chọn.

c) Tổng hòa hợp Phiếu đăng ký dựtuyển chọn, tổ chức triển khai thu và nộp lệ phí thi tuyển về Ssinh hoạt Nội vụ theo đúng qui định.chịu trách rưới nhiệm về tính chất chính xác công bố vào bài toán tổng vừa lòng Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Phối hận thích hợp xuất bản ngôn từ, hạng mục tư liệu ônthi môn nghiệp vụ siêng ngành; cử người tmê mẩn gia vào Ban soát sổ giáp hạch(Lúc được đề nghị).

đ) Pân hận phù hợp Ssinh sống Nội vụ với các cơ quan, đơn vị chức năng, địaphương bao gồm liên quan để thực hiện các trách nhiệm theo như đúng dụng cụ với các nhiệm vụkhác Khi được Hội đồng thi tuyển giao.

Trong quá trình triển khai, nếu như gồm gây ra vướng mắc,các phòng ban, đơn vị chức năng, địa phương report UBND tỉnh giấc (thông qua Ssinh sống Nội vụ) nhằm xemxét, giải quyết./.

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc--------------------

…………………,ngày ….. mon ….. năm ………

(Dán hình ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ cùng tên:…………………… Ngày, mon, năm sinh:……

Nam □

Nữ □

Dân tộc:………………… Tôn giáo:……………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ cnạp năng lượng cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Quê quán:…………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường xuyên trú:………………………………………………………………

Chỗ sinh sống bây giờ (để báo tin):……………………………………………………

Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:…………., Cân nặng:…….. kg

Thành phần bản thân hiện nay nay:…………………………………………………

Trình độ văn uống hóa:…………………………………………………………………

Trình độ chăm môn: …………………………Loại hình đào tạo:……………

II.THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, mon, năm cung cấp văn uống bằng, hội chứng chỉ

Tên trường, các đại lý huấn luyện và giảng dạy cấp

Trình độ văn uống bởi, chứng chỉ

Số hiệu của văn bởi, hội chứng chỉ

Chulặng ngành huấn luyện (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, hội chứng chỉ

III.MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thísinh ở trong diện miễn thi nước ngoài ngữ, tin học tập phải ghi rõ nguyên nhân miễn thi sống mụcnày)

Miễnthi ngoại ngữ do: …………………………………………………

Miễnthi tin học tập do: ………………………………………………………

IV.ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (giả dụ có)

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Tôixin cam đoan các lời knhì trên của tôi là đúng sự thật. Sau Lúc nhấn đượcthông tin trúng tuyển chọn tôi đã hoàn thiện làm hồ sơ theo phương tiện. Nếu không đúng sự thậtthì công dụng tuyển dụng của tớ sẽ ảnh hưởng cơ quan bao gồm thđộ ẩm quyền tuyển chọn dụng diệt quăng quật,tôi vẫn Chịu trách rưới nhiệm trước điều khoản với cam kết không ĐK tđắm đuối gia kỳtuyển dụng kế tiếp trên phòng ban tuyển chọn dụng./.