Tại Sao Nói Hòa Bình Ổn Định Và Hợp Tác

Câu $27°0$ Tại sao nói: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triến vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam ? Câu $28°$ Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX. Câu $2Q°$ Những biến đổi của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. ôn nào là quon trong nhất dẫn đến su hiến đổi đó2 Vì sao2

Bạn đang xem: Tại Sao Nói Hòa Bình Ổn Định Và Hợp Tác

*

Câu 28:- Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật - sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.- Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.- Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.câu 27:1. Thời cơ:- Các nước có điều kiện để hội nhập vào nền kinh tế của thế giới và khu vực, có điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất.2. Thách thức:- Nếu không chớp thời cơ để phát triển sẽ tụt hậu.- Hội nhập với thế giới nhưng các nước cần giữ gìn, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc.
Bạn vẫn chưa hiểu lắm?
Hỏi Gia sư thesuggestr.com
Câu hỏi tương tự
*

Câu $27°0$ Tại sao nói: Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển vừa là thời cơ vừa là thách thức đối với các dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam ? Cầu $28°0$ Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì" của nền $kinh$ tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX. $C$ Câu $29$
THCS

Xem thêm: Các Bước Trang Điểm Cho Da Mụn Bạn Gái Cần Lưu Ý Ngay, Các Bước Trang Điểm Make Up Cho Da Mụn

Xã hội
Xem lời giải
*

vừa là thách thức đổi với các dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam ? Cầu $28$ Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX. Câu $29°$
THCS
Xã hội
Xem lời giải
*

vừa là thách thức đổi với các dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam $D7$ Cầu $28°0$ Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự phát triển “thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX. Câu $29$