Thành Ngữ Có Yếu Tố Chỉ Thực Vật

Quý Khách đã xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem cùng cài ngay lập tức bản không thiếu của tài liệu tại đây (3.36 MB, 164 trang )


Bạn đang xem: Thành Ngữ Có Yếu Tố Chỉ Thực Vật

0 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI và NHÂN VĂN  ĐƢỜNG TÚ TRÂN KHẢO SÁT THÀNH NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ THỰC VẬT TRONG TIẾNG HÁN (CÓ SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT) Chuim ngành: NGÔN NGỮ HỌC Mã số : 60.22.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÔN NGỮ HỌC Người gợi ý khoa học: GS. TS. TRẦN TRÍ DÕI Hà Nội Thủ Đô. 2007
1 Lời cảm ơn Luận văn này đƣợc ngừng dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của GS.TS Trần Trí Dõi. Em xin phân bua lòng biết ơn thâm thúy tới thầy. Thầy đã chiếm lĩnh các thời hạn nhằm chỉ bảo thiện chí, hƣớng dẫn biện pháp có tác dụng với góp phần phần đa ý kiến quý giá giúp cho em dứt luận văn uống. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới những thầy gia sư trong khoa Ngôn ngữ học, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tạo thành điều kiện tiện lợi cho em sang học tập trên Việt Nam. Nhân trên đây tôi xin chân thành cảm ơn chúng ta vẫn nhiệt tình giúp sức tôi trong quy trình tiếp thu kiến thức trên Việt Nam. 2
Lời cam kết Tôi xin cam đoan đó là công trình xây dựng phân tích của riêng biệt tôi. Các công dụng, số liệu nêu vào luận văn uống là trung thực với chƣa từng đƣợc ai chào làng trong ngẫu nhiên công trình như thế nào khác. Tác đưa luận văn Đƣờng Tú Trân 3 Mục Lục Trang - Lời cảm ơn 1 - Lời cam đoan 2 - Msống đầu 6
1. Lí vì chưng lựa chọn đề tài 6 2. Mục đích và nội dung phân tích 8 3. Đối tƣợng với phạm vi nghiên cứu 8 4. Phƣơng pháp với tư liệu phân tích .10 5. Cấu trúc của luận văn uống .13 Chƣơng I: Những cơ sở đang thu dấn đƣợc về thành ngữ vào giờ đồng hồ Hán và giờ Việt .14 1.1 Khái niệm về thành ngữ trong tiếng Hán cùng giờ Việt …………….14 1.1.1. Khái niệm về thành ngữ vào giờ Hán .14 1.1.2. Khái niệm về thành ngữ trong giờ đồng hồ Việt .17 1.2 Phân biệt thành ngữ với các đơn vị ngôn từ tƣơng đƣơng………21 1.3 Phân nhiều loại thành ngữ .25 1.4 Tiểu kết .28 Chƣơng II: Khảo gần kề một số điểm sáng thành ngữ tất cả nguyên tố chỉ thực thiết bị vào giờ đồng hồ Hán (bao gồm đối chiếu cùng với giờ Việt)……………… 30 2.1 Khái quát lác thành ngữ gồm nhân tố chỉ thực vật dụng trong tiếng Hán……… 30 2.2 điểm sáng ngữ nghĩa của thành ngữ…………………………………34 2.2.1 Thành ngữ có nhân tố chỉ thực trang bị bao gồm nối sát với môi trƣờng tự nhiên sinc trƣởng của cây thực vật……… 34 4 2.2.1.1. Những cây thực thứ bởi vì điều kiện địa lý sinh sống Trung Quốc bao gồm mà toàn nước không tồn tại với đƣợc sử dụng vào thành ngữ 35 2.2.1.2. Những cây thực đồ dùng sinh hoạt toàn quốc bao gồm mà China không tồn tại tốt không nhiều thấy đƣợc dùng vào thành ngữ………………………………… 38 2.2.2. Thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực vật tất cả nối sát cùng với phong tục tập quán của từng dân tộc…………………… 39 2.2.2.1 Hai dân tộc bao gồm sự khác biệt về cách ví màu sắc đƣợc thể hiện vào thành ngữ gồm yếu tố chỉ thực vật………… 40
2.2.2.2. Hai dân tộc có sự khác hoàn toàn về cách đặt tên thường gọi cây thực trang bị đƣợc biểu thị vào thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực vật………………………42 2.2.3 Ngữ nghĩa thành ngữ bao gồm yếu tố chỉ thực thiết bị trong tiếng Hán (có đối chiếu cùng với tiếng Việt)………………… 45 2.2.3.1 Căn uống cứ đọng môi trường thiên nhiên sinh thái cây thực đồ nhằm gửi gắm một ý muốn……………………………………… 46 2.2.3.2.Căn cứ đọng hình thái phía bên ngoài của cây thực đồ vật để gửi gắm một ý muốn……………………………………… , 48 2.2.3.3. Căn uống cđọng vị với Màu sắc của cây thực đồ dùng để gửi gắm một ý muốn………………….………………… … 50 2.2.3.4. Cnạp năng lượng cứ tên danh của cây thực đồ dùng nhằm gửi gắm một ý muốn………………………………………… ….54 2.2.3.5. Căn cứ các hiện tượng tính chất của cây thực đồ dùng để gửi gắm một ý mong muốn 55 2.2.4. Những nét chung về nội hàm của thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực vật dụng vào giờ Hán cùng tiếng Việt……………… … 57 5 2.3. đặc điểm kết cấu thành ngữ……………………………………… 61 2.3.1 Quan hệ đẳng lập………………………………………………….61 2.3.2. Quan hệ bao gồm phụ……………………………………………… 64 2.3.3 Quan hệ nhà vị…………………………………………………….65 2.3.4 Quan hệ cồn tân………………………………………………….66 2.3.5 Quan hệ mục đích……………………………………………… 68 2.3.6 Một dạng kết cấu tính chất vào thành ngữ có nhân tố chỉ thực thiết bị làm việc tiếng Hán cùng giờ Việt…………………… 69 2.4. Tiểu kết…………………………………………………………… 74 Chƣơng III: Những tay nghề huấn luyện và đào tạo và học tập thành ngữ trong giờ Hán .77
3.1 Dùng giải pháp nói chuyện để tăng trí tuệ .78 3.2 Dùng lối chơi tiếp mức độ .79 3.3 Dùng cách chơi câu đối .80 3.4 Một số để ý vào dịch thuật .81 tóm lại .83 Tài liệu tham khảo .85 Phú lục: Danh sách những thành ngữ giờ Hán bao gồm yếu ớt chỉ thực thiết bị .91 6 MỞ ĐẦU 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong mấy thập kỉ gần đây, ngành ngôn từ học tập quả đât bƣớc sang một quá trình mới. Việc nghiên cứu và phân tích khoa học ko tạm dừng sinh hoạt phiên bản thể ngôn ngữ nhưng tiến cho tới nghiên cứu các nhân tố phía bên ngoài có hình ảnh hƣởng trực tiếp nối phiên bản thể ngôn từ với quan hệ giữa chúng cùng nhau. Chính vày vậy mà xu hƣớng nghiên cứu liên ngữ điệu và xuim vnạp năng lượng hoá đã trở thành phương diện luôn luôn phải có đƣợc so với bất kể một nước nhà nào bên trên thế giới trong đó tất cả China cùng Việt Nam. China cùng VN là nhì nƣớc bao gồm tiếp xúc vnạp năng lượng hoá tự xa xƣa, cho nên vì vậy bao gồm dục tình mật thiết cùng nhau. Giữa nhị dân tộc có tương đối nhiều điểm sát cùng giống nhau, nhƣng vày sự phong phú và đa dạng về đặc thù, về điều kiện tự nhiên, văn hoá, xã hội, kinh tế tài chính, quân sự chiến lược, phong tục tập tiệm, ý kiến, thđộ ẩm mĩ của từng dân tộc bản địa khác nhau, đã tạo nên cho từng dân tộc gồm một phương pháp sống riêng rẽ, một tƣ duy riêng biệt, một ngôn ngữ với gần như phƣơng diện miêu tả sở hữu đậm đường nét sắc thái của dân tộc bản địa. cũng có thể nói: “Ngôn ngữ là chổ chính giữa hồi của dân tộc”. Hai dân tộc bản địa cũng đều có những đường nét khác hoàn toàn của chính mình, với đầy đủ đường nét khác hoàn toàn kia diễn tả rõ rệt duy nhất ngơi nghỉ ngữ điệu trong số ấy bao gồm thành ngữ. Thành ngữ là 1 trong những giữa những kho báu văn uống hoá của thế giới. Dân
tộc Trung Hoa gồm bề dày lịch sử hào hùng hàng vạn năm với các triều đại phong con kiến nổi tiếng thế giới. Nếu coi ngôn từ là 1 trong bộ phận của vnạp năng lượng hoá thì trong di tích vnạp năng lượng hoá vnạp năng lượng minc Trung Hoa gồm cả ngữ điệu là tiếng Hán, trong số ấy thành ngữ là một trong những thành phần cấu thành không thể không có đƣợc của ngôn từ. 7 Trong lịch sử vẻ vang cách tân và phát triển của mình, Trung Quốc cùng Việt Nam phần lớn là 1 nƣớc có nền sản xuất NNTT là chủ yếu. Trung Quốc với trên 70% là nông dân và cả nước cũng đều có khoảng tầm 80% là dân cày. Các nhiều loại cây thực thiết bị đều rất không còn xa lạ so với ngƣời dân Trung Hoa và toàn nước nhƣ cỏ, cây, hoa, lá, tre ngoài ra hầu hết cây thực trang bị này còn đi sâu vào nền văn uống hoá của hai dân tộc bản địa, nhất là cỏ, cây, hoa, lá, tre, thóc, gạo Chúng đi vào giờ Hán cũng nhƣ giờ đồng hồ Việt bằng lối tƣ duy liên tƣởng để tạo ra đầy đủ thành ngữ có nguyên tố chỉ thực thiết bị. Những thành ngữ này đầy đủ đƣợc áp dụng rộng rãi vào tiếp xúc, trong thơ ca, truyện cùng trong các tác phẩm vnạp năng lượng học tập danh tiếng , bọn chúng phản ánh đậm đường nét hầu như quánh trƣng về văn uống hoá với tƣ duy của dân tộc. Chính bởi vì vậy, nghiên cứu và phân tích điều tra, đối chiếu thành ngữ của hai ngữ điệu Trung – Việt, ngƣời ta có thể tìm thấy hầu như nét tƣơng đồng với biệt lập thân nền văn uống hoá này cùng với nền văn uống hoá khác, tìm thấy các chiếc tƣơng đồng và khác biệt về tƣ duy liên tƣởng của dân tộc bản địa, để góp thêm phần vào vấn đề giao lƣu về văn uống hoá, làng mạc hội, tài chính, quân sự, tập tiệm, thđộ ẩm mĩ Chính vì lí bởi bên trên, vào kích thước của một luận văn uống Thạc sỹ, chúng tôi tiến hành khảo sát một cách cơ phiên bản về thành ngữ giờ đồng hồ Hán có yếu tố chỉ thực vật dụng. Chúng tôi vẫn khảo sát chúng ở bình diện kết cấu và ngữ nghĩa gắn thêm cùng với đông đảo sệt trƣng văn hoá cùng lối tƣ duy liên tƣởng với mong ước giúp cô giáo đào tạo và giảng dạy với sinh viên nhì nƣớc bao gồm đọc biết nhất thiết về thành ngữ. Từ kia góp bọn họ khắc phục và hạn chế đa số trngơi nghỉ trinh nữ về ngôn từ cùng

Xem thêm: Hình Ảnh Hoạt Hình Đẹp Về Tình Yêu Hoạt Hình Dễ Thương Nhất ™ Wikilaptop

văn uống hoá, áp dụng thành ngữ chính xác trong vấn đề giao lƣu, dịch thuật, biên soạn sách, biên soạn từ điển thân nhị trang bị tiếng Hán và Việt. 8 2.MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Mục đích của luận văn là khám phá phần nhiều đường nét sệt trƣng ngôn ngữ văn uống hoá của các thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực đồ dùng trong giờ Hán cùng tiếng Việt. Nét quánh trƣng làm việc đó là chỉ đông đảo gì chỉ riêng rẽ xuất hiện thêm nghỉ ngơi thành ngữ giờ Hán, nhưng mà thành ngữ tiếng Việt không tồn tại tốt ngƣợc lại. Thông qua đó nhằm tìm thấy các nét tƣơng đồng cùng khác hoàn toàn về ngữ điệu vnạp năng lượng hoá, về tƣ duy liên tƣởng của nhì dân tộc bản địa, hỗ trợ cho vấn đề hiểu đúng chuẩn, áp dụng đúng các thành ngữ vào câu hỏi giao tiếp, dịch thuật, biên soạn sách với biên soạn từ bỏ điển Để đạt đƣợc mục đích bên trên, luận vnạp năng lượng hấp thu một số trong những ý niệm của những bên nghiên cứu thành ngữ của Trung Quốc với toàn quốc. Trên cơ sở kia điều tra biểu đạt, đối chiếu ngữ nghĩa và cấu trúc của thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực trang bị vào tiếng Hán và giờ đồng hồ Việt. Để có tác dụng đƣợc điều đó Cửa Hàng chúng tôi đang mày mò môi trƣờng sinc sống cùng đặc trƣng sinh trƣởng của cây thực thiết bị làm việc hai nƣớc đƣợc mô tả trong ngôn từ nói thông thường cùng thành ngữ tất cả nhân tố chỉ thực thiết bị thích hợp. Đồng thời Cửa Hàng chúng tôi từ bỏ cấu tạo, ngữ nghĩa của thành ngữ kia, qua phân tích đối chiếu nhằm đưa ra phần nhiều nét tƣơng đồng và biệt lập về ngôn ngữ văn uống hoá, cùng tƣ duy liên tƣởng của nhì dân tộc bản địa. 3.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Với đầy đủ mục tiêu nêu bên trên, luận văn triệu tập triển khai phần đông trách nhiệm sau: (1). Trình bày một số Kết luận tương quan mang đến thành ngữ cơ mà các công ty ngôn từ học nhị nƣớc đã đoạt đƣợc nhƣ quan niệm thành ngữ, kết cấu
*
*
so sánh đối chiếu những câu phương ngôn, thành ngữ liên quan cho những động vật hoang dã trong tiếng anh với bí quyết diễn đạt tương đương trong tiếng việt 49 1 3
*
Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ Hàn - Việt tất cả nguyên tố chỉ tên thường gọi động vật hoang dã (Nhìn từ góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa truyền thống 112 3 10
*
Khảo ngay cạnh thành ngữ bao gồm con số vào giờ Hán cùng phương pháp di chuyển lịch sự tiếng Việt 139 2 8
*
<141248>" onerror="this.src="https://media.store123doc.com/images/default/doc_normal.png""/> Khảo gần kề thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ thực đồ gia dụng trong tiếng Hán<141248><141248> 164 1 1
*
So sánh cấu tạo - ngữ nghĩa các đơn vị thành ngữ bao gồm nhân tố chỉ động vật hoang dã vào giờ đồng hồ Việt cùng với một trong những ngữ điệu đội Tày - Thái sống nước ta 164 910 1
*
trường đoản cú ngữ chỉ thực đồ vật vào giờ việt (đối chiếu thân các phương ngữ) 116 926 0
*
So sánh đối chiếu đặc trưng ngôn từ văn hóa truyền thống giữa những yếu tố chỉ dụng cụ vào thành ngữ giờ hán cùng giờ việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf 200 963 1