Thay Đổi Icon Trên Android

Tôi đã phân phát chỉ ra rằng, những ứng dụng Android của mình quan yếu sử dụng những icon cân xứng, vấn đề đó làm cho những inhỏ của áp dụng thiếu thẩm mỹ cùng có mẫu thiết kế kì khôi trên những launcher không giống nhau, chính vì vậy cơ mà, cái bắt buộc giải quyết và xử lý chắc chắn phải là tạo nên những inhỏ tương thích cùng vận động một cách tuyệt đối hoàn hảo. 🙂

Với các API > 26, hệ quản lý điều hành android đang auto dùng inhỏ tương thích, có thể trường đoản cú đó mà dẫn mang đến vấn đề về ứng dụng icon trên các app có sẵn, y như ví dụ sau đây.

*
*
*
*
*
*
*

lấy ví dụ : Android 7.0, API 24, Smart Launcher

Bài viết được lấy tự nguồn biết tin bằng lòng của android:

https://developer.apk.com/https://developer.apk.com/guide/practices/ui_guidelines/icon_design_adaptivehttps://developer.game android.com/studio/write/image-asset-studio#create-adaptive