THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU

* Giờ làm việc hành chánh: SÁNG: 7g - 11g CHIỀU: 12g - 4g00


Phòng Thđọng 2 Thứ đọng 3 Thđọng 4 Thđọng 5 Thđọng 6 Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Dịch vụ 01 Dịch Vụ Thương Mại 02 Dịch vụ 03 Dịch vụ 04 Thương Mại Dịch Vụ 05 Dịch vụ 06 Dịch vụ 07 Thương Mại & Dịch Vụ 08 Thương Mại & Dịch Vụ 09 Thẩm mỹ domain authority Thẩm mỹ domain authority Thẩm mỹ domain authority 009 015 Bệnh da nặng trĩu - BHYT 013 - BHYT 012 - BHYT trẻ nhỏ 010 014 017 018 Dịch Vụ Thương Mại 10 Dịch vụ 11 P..111 - VIPhường. - Nam khoa Trại-LS3 VIP_1 VIP_2 VIP_3 P.219-Phụ khoa P.220-DV-Prúc khoa ĐỐT ĐIỆN 217 VIP_4 Phường.113 - DV - Nam khoa 115 116 117 118 P.112 - Nam khoa P.221-VIP-Phú khoa
Bs.Lê Hữu Bách Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Trần Kyên Phượng Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Tkhô hanh Hùng Bs.Trầm Minch Trí Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD)
Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc LS2 Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Duy Cường Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.Đỗ Thị Tkhô hanh Tâm
Bs.Trầm Minc Trí Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Trầm Minch Trí Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Trầm Minch Trí Bs.Trầm Minh Trí Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thị Tkhô giòn Giang
Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Tkhô giòn Phương Bs.Võ Thanh hao Phương Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc (DD) Bs.Nguyễn Thị Kyên Cúc LS2
Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn Bs.Trương Lê Anh Tuấn
Bs.Quận Hoàng Mai Loan Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trương Lê Đạo Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Vũ Hoàng Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh
Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân Bs.Ngô Duy Đăng Khoa Bs.Nguyễn Nhựt Trường Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Trần Thị Hoài Hương Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Võ Thanh khô Phương Bs.Huỳnh Thị Thanh khô Thùy
Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Nguyễn Thị Hồng Nhung Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Nguyễn Thị Kyên ổn Cúc (DD) Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Hà Văn Phước
Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Trần Hồng Ly Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Bùi Mạnh Hà
Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Nguim Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Nguyên ổn Ánh Tú Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trần Ngulặng Ánh Tú Bs.Trần Nguyên Ánh Tú
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Phan Minch Đoàn Bs.Phan Minh Đoàn Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Lư Huỳnh Thanh hao Thảo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trần Vũ Anh Đào
Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Lư Huỳnh Tkhô nóng Thảo Bs.Lư Huỳnh Tkhô giòn Thảo Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Trần Ngọc Phương Bs.Lư Huỳnh Tkhô cứng Thảo Bs.Phan Ngọc Huy Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Phạm Thị Klặng Ngọc Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lê Hữu Bách Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.BS Phường.KHTH Bs.BS LS1 Bs.BS LS1 Bs.Lê Minch Dũng Bs.Lê Minc Dũng
Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Trần Duy Cường Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Huỳnh Thị Tkhô hanh Thùy Bs.Huỳnh Thị Tkhô nóng Thùy
Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Lê Thị Minch Ngọc Bs.BS P.CĐT Bs.Ngoại Phong Bs.QLCL Bs.BS LS3 Bs.Đoàn Văn Lợi Em Bs.CNK Bs.TMD Bs.Trần Duy Cường
Bs.Huỳnh Thị Thanh Thùy Bs.BS Phường.KHTH Bs.Huỳnh Thị Thanh khô Thùy Bs.Huỳnh Thị Tkhô nóng Thùy Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.Trần Duy Cường Bs.Lê Thị Nhãn
Bs.Nguyễn Thị Thùy Dung Bs.Nguyễn Duy Quân Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Lưu Ngọc Đông Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Lư Huỳnh Tkhô hanh Thảo Bs.Nguyễn Thị Diễm Thu Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Lê Thị Nhãn Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh Bs.BS LS1 Bs.Nguyễn Thị Kim Cúc (DD) Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.BS LS2 Bs.Đỗ Thị Tuyết Thanh
Bs.Trần Duy Cường Bs.Trần Bá Tòng Bs.Dương Lê Trung Bs.Phan Minch Đoàn Bs.Phạm Thị Kyên ổn Ngọc Bs.Lê Minc Dũng Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Trần Bá Tòng
Bs.Hồ Thị Mỹ Châu Bs.Nguyễn Minch Anh Thi Bs.Đỗ Huỳnh Thị Kim Mỹ Hồng Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Trần Duy Cường Bs.Hà Hà Cđộ ẩm Nhung Bs.Dương Lê Trung Bs.Lư Huỳnh Tkhô hanh Thảo Bs.Phan Ngọc Huy
Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lư Huỳnh Thanh khô Thảo Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Q. Hoàng Mai Loan
Bs.Võ Thanh Phương Bs.Lưu Nguyễn Anh Thư Bs.Lê Thị Minh Ngọc Bs.Nguyễn Thị Minc Anh Bs.Hà Vnạp năng lượng Phước
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Dương Lê Trung Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Dương Lê Trung Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Nguyễn Thị Tkhô nóng Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh
Bs.Nguyễn Tkhô giòn Hùng Bs.Trần Kyên Phượng Bs.Nguyễn Trọng Hào
Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Lê Thị Thanh Trúc Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Trần Nguyên Ánh Tú Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Nguyễn Thị Phan Thúy Bs.Ngô Duy Đăng Khoa
Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Tkhô cứng Thơ Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Phạm Thu Yến
Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Phạm Thu Yến Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Tkhô hanh Thơ Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thanh hao Thơ Bs.Lâm Phạm Phước Hùng
Bs.Vũ Thị Phương Thảo Bs.Bùi Mạnh Hà Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Võ Thị Đoan Phượng Bs.Phạm Đăng Trọng Tường Bs.Trần Thị Hoài Hương
Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minch Lợi Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Bùi Quốc Hiếu Bs.Dương Lê Trung Bs.Lê Hữu Bách Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.BS BM PNT Bs.Trình Ngô Bỉnh
Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em Bs.Đoàn Vnạp năng lượng Lợi Em
Bs.BS P.CĐT Bs.Trương Lê Đạo Bs.Trần Vũ Anh Đào Bs.Trương Lê Đạo Bs.BS Phường.CĐT Bs.Trương Lê Đạo
Bs.Lê Thị Thùy Trang Bs.Phan Minch Đoàn
Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Phạm Thị Uyển Nhi Bs.Bùi Huy Lân Bs.Bùi Huy Lân
Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Hà Văn uống Phước Bs.Hà Văn uống Phước Bs.Trình Ngô Bỉnh Bs.Dương Lê Trung Bs.Bùi Thế Minch Lợi Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Lâm Phạm Phước Hùng Bs.Dương Lê Trung Bs.Dương Lê Trung
Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Tkhô giòn Thơ Bs.Nguyễn Thị Tkhô nóng Thơ Bs.Phạm Thu Yến Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Vũ Ngọc Anh Bs.Nguyễn Thị Thu Thanh