THÔNG TUYẾN KHÁM CHỮA BỆNH

*

Vẫn thực hiện theo Thông tư số 40/20215/TT-BYT

Đầu năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các địa phương về việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) ban đầu. Trong đó yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động thống nhất với sở y tế xác định đối tượng, cơ cấu nhóm đối tượng, số lượng thẻ BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB trên địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Đồng thời, BHXH các tỉnh có văn bản quy định cụ thể số lượng thẻ BHYT và đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Bạn đang xem: Thông Tuyến Khám Chữa Bệnh

Theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định đăng ký KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế. Đối với các cơ sở KCB từ tuyến tỉnh trở lên thì người tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu tại đây khi thuộc một trong các trường hợp: người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc KCB ban đầu cho người tham gia BHYT theo quy định của giám đốc sở y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của giám đốc BHXH tỉnh; người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở tuyến tỉnh do giám đốc sở y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của giám đốc BHXH tỉnh. Tiếp theo là người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố; người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng; người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên; trẻ em dưới 6 tuổi; người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu. Như vậy, khi thực hiện thông tuyến tỉnh trong KCB BHYT, việc đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, áp dụng tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Xem thêm: Tổng Hợp Chuyển Nhượng Mùa Hè 2019 Tại Premier League Ngoại Hạng Anh

Có được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương?

Thông tin về tình hình thực tế triển khai theo quy định tại công văn về việc thực hiện KCB BHYT ban đầu, đại diện BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn, đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đang đăng ký KCB BHYT ban đầu tại BV Thống Nhất phải đổi sang cơ sở KCB khác. Theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế thì BV Thống Nhất là BV tuyến Trung ương nên không tiếp nhận đối tượng KCB BHYT ban đầu thuộc người tham gia BHYT hộ gia đình. Như vậy, sẽ có 31.337 người trong danh sách đăng ký KCB BHYT ban đầu tại BV Thống Nhất sẽ phải chuyển đăng ký qua các BV khác. BHXH TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị BHXH các quận, huyện, thành phố và các đại lý thu BHYT thông báo đến người tham gia BHYT hộ gia đình để thay đổi nơi đăng ký KCB theo đúng quy định. Theo đó, việc thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu sẽ được thực hiện trước ngày 25/3. Sau ngày 25/3, những trường hợp chưa đổi sang cơ sở KCB khác thì cơ quan BHXH sẽ thực hiện đổi về cơ sở KCB BHYT tuyến quận, huyện nơi cư trú của người tham gia.

Tại Đồng Nai, BHXH tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua, BHXH tỉnh Đồng Nai đã tích cực trong công tác phân tuyến KCB BHYT ban đầu. Trong đó, 2 cơ sở y tế lớn trên địa bàn là bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai sẽ có một số thay đổi về đối tượng KCB BHYT ban đầu. Từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, BHXH tỉnh Đồng Nai đã chủ động phối hợp với sở y tế báo cáo UBND tỉnh về tình hình rà soát, thực hiện đăng ký KCB BHYT ban đầu. Mới đây, BHXH tỉnh tiếp tục có văn bản gửi sở y tế đề nghị sớm có ý kiến để BHXH tỉnh thực hiện kế hoạch phân bổ thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB BHYT theo đúng quy định.

 Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình thẻ BHYT và một trong các giấy tờ (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường.