Tốc Độ Bay Hơi Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Nào

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố:

- nhiệt độ

- gió

- mặt thoáng của chất lỏng

VD: Phơi đò phải phơi vào trời nắng, nhiều gió, căng quần áo


*

mặt thoáng, nđộ

VD:có 3 chén nc: 1 chén cao nhưng miệng nhỏ, 1 chén bt miệng bt, 1 chén thấp nhưng miệng to

=> chén thứ 3 có mặt thoáng lớn nên sẽ có tốc độ bay hơi nhanh nhất

mk tự nghĩ đó


3. Nêu đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình sôi

4. a) Thế nào là sự bay hơi , ngưng tụ ? Nêu VD minh họa từng quá trình ?

b) Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào?

c) Xây dựng phương án đơn giản kiểm tra tốc độ bay hơi phụ vào những yếu tố trên


3. Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất ko thay đổi

4.a) -Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

Bạn đang xem: Tốc Độ Bay Hơi Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Nào

VD: nước đátan chảy- Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

VD: nước đc cho vào tủ lạnh.

b) Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố:

- Nhiệt độ.

- Gió.

-Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

c) Kiểm tra tốc độ bay hơi:

- Nhiệt độ : Phơi quần áo vào buổi sáng và buổi tối.

*

- Gió :Phơi quần áo vào hôm trời nhiều gió và hôm trời ít gió.

-Diện tích mặt thoáng của chất lỏng. Phơi quần áo căng ra và ko phơi căng ra.

Ảnh minh họa:

*


Đúng 0
Bình luận (0)

Ai trả lời nhanh mình tick luôn


Đúng 0
Bình luận (0)

3. Đặc điểm: nhiệt độ ko thay đổi

4.a) Bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí. VD:xăng dầu ko đậy nắp sẽ bay hơi. Ngưng tụ là sự chuyển từ thể khí sang thể lỏng. VD:..............................................


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 3 VD về sự bay hơi của chất lỏng? Tốc độ bay hơi của các chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố, cho VD minh họa? Quan hệ giữa sự ngưng tụ và nhiệt độ, cho VD minh họa ?

 


Lớp 0 Ngữ văn
0
0
Gửi Hủy

a.thế nào là sự bay hơi?b. tốc độ bay hơi phụ thuộc vào các yếu tố nào?c. Nêu một ví dụ minh họa tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ.


Lớp 6 Vật lý Bài 26. Sự bay hơi và ngưng tụ
5
0
Gửi Hủy

Tham khảo nha em:

Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố :

+ Nhiệt độ càng cao hoặc thấp.

+ Gió càng mạnh hoặc yếu.

+ Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn hoặc nhỏ.

Xem thêm: Mặt Phật Như Lai Đại Nhật Như Lai Cao Cấp, Rẻ Nhất, Mặt Phật Như Lai Đại Nhật 5 Cm 868

Ví dụ: Phơi thóc, Sấy khô lá, quả...


Đúng 4

Bình luận (0)

a) Sự bay hơi: là sự chuyển thể từ thể lỏngsang thể khí (hơi) trên mặt thoáng của một chất

b) Các yếu tố ảnh hưởng đến sựbay hơi:

- Nhiệt độ

- Gió

- Diện tích mặt thoáng

c) Vd bay hơi phụ thuộcnhiệt độ: phơi quần áo, phơi lá thuốc,...


Đúng 0
Bình luận (0)

a, Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự bay hơi.

b, Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố:

+ Nhiệt độ cao hoặc thấp.

+ Gió mạnh hoặc yếu.

+ Diện tích mặt thoáng lớn hoặc nhỏ.

VD: phơi thóc, phơi quần áo,...


Đúng 0
Bình luận (0)

Nêu kết luận vè sự bay hơi và sự ngưng tụ. Tốc độ bay hơi của 1 chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Cho ví dụ minh họa.


Lớp 6 Vật lý Bài 26. Sự bay hơi và ngưng tụ
1
2
Gửi Hủy

Bay hơi là sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể hơi.

Ngưng tụ là sự chuyển thể từ thể hơi sang thể lỏng.

Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào3yếu tố phụ thuộc: nhiệtđộ, gió và diện tích mặt thoángcủa chất lỏng.

VD: nước từ biển được đưa vào các ruộng muối, dưới ánh nắng sau một thời gian nước sẽ bốc hơi chỉ còn lại muối.


Đúng 2

Bình luận (0)

Thế nào là sự bay hơi và sự ngưng tụ ? Láy vd minh hoạ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiều yếu tố mào


Lớp 6 Vật lý
1
1
Gửi Hủy

Tham khảo :

- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi

- Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.

- Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào :

+ Nhiệt độ :nước được đun nóng hay làm lạnh thì ta có thể thấy sự bay hơi

+ Gió : phơi một cái khăn đang ẩm ướt ra ngoài chỗ nắng to thì cái khăn sẽ khô nhanh hơn là chỗ ko có nắng.

+Diện tích mặt thoáng của chất lỏng:Để một bát nước đầy ra chỗ thoáng, ko có cây cối hay vật gì thì bát nước sẽ vơi đi nhanh hơn là để bát nước chỗ có vật cản.


Đúng 2

Bình luận (0)

Thế nào là sự bay hơi?Cho ví dụ?Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào những yếu tố nào?Nêu phương án thí nghiệm chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ,gió,diện tích mặt thoáng của chất lỏng


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

- sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi

- ví dụ: nước được đun nóng hay làm lạnh thì ta có thể thấy sự bay hơi

- tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, và mặt thoáng cảu chất lỏng

+ thí nghiệm chứng tỏ tốc độ bay hơi của nướcphụ thuộc vào gió:

một chiếc đĩa chứa lượng nước như nhau. một cái để ở nơi có nhiều gió. một cái để trong phòn kín

=> sau một thời gian thì đĩa ở nơi có gió tất nhiên sẽ bay hơi nhiều hơn

+ thí nghiệm chứng tỏ tốc độ bay hơi của nước phụ thuộc vào nhiệt độ:

một chiếc đĩa chứa lượng nước như nhau đều để trong phong kín. một cái để ko. một cái đun trên đèn cồn

=>sau một thời gian thì đĩa đun nước bốc hơi nhanh hơn nên cạn dần, ít nước hơn đĩa kia

+ thí nghiệm chứng tỏ tốc độ bay hơi của nước phụ thuộc vào mặt thoáng của chất lỏng:

một chiếc đĩa chứa lượng nước như nhau đều để trong phong kín. nhưng một chiếc thì to và rộng. một chiếc nhỏ và chật hẹp

=>sau một thời gian thì đĩa có mặt thoán rỗng rã thì tất nhiên sẽ bay hơi nhiều hơn