TỐC ĐỘ KHUẾCH TÁN CỦA CÁC CHẤT RA HOẶC VÀO TẾ BÀO PHỤ THUỘC VÀO NHỮNG YẾU TỐ NÀO

- Tính hóa học lý hóa của chất đó: Tan nội địa tuyệt tung vào dầu, phân cực hay không phân rất, kích thước Khủng giỏi nhỏ…

Loigiaituyệt.com


Bạn đang xem: Tốc Độ Khuếch Tán Của Các Chất Ra Hoặc Vào Tế Bào Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Nào

*
Bình luận
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Bến Thành, Ben Thanh Tsc

*
*

Vấn đề em gặp gỡ yêu cầu là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn đọc Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp Loigiaitốt.com


Cảm ơn các bạn sẽ áp dụng thesuggestr.com. Đội ngũ giáo viên đề xuất nâng cấp điều gì để chúng ta đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại thông báo nhằm ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài
Đăng cam kết nhằm dấn lời giải tuyệt với tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.com gửi các thông báo mang lại bạn nhằm nhận được các lời giải giỏi tương tự như tài liệu miễn phí.