Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Viettel

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch thesuggestr.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 4,307,737,174 4,318,320,342 5,771,815,907 4,531,716,177

Xem thêm: Nơi Bán Giày Kappa Nữ Chính Hãng Giá Tốt 2021 Tại Mỹ, Giày Kappa Chính Hãng Giá Rẻ, Ship Cod Toàn Quốc

*

Xem đầy đủ
Tổng tài thesuggestr.comản lưu động ngắn hạn 22,773,846,005 22,840,289,147 24,351,201,659 26,581,216,309
Chỉ tiêu tài chính Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthesuggestr.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Hthesuggestr.comX 0.9 8.9 10.1 295.7
APH Hthesuggestr.comX 0.6 54.0 92.0 9,546.3
ACL Hthesuggestr.comX 0.6 12.5 21.8 689.7
CCL Hthesuggestr.comX 0.9 12.7 14.4 655.5
CLG Hthesuggestr.comX 0.6 1.1 1.7 16.3
CTD Hthesuggestr.comX 0.6 58.6 99.6 5,555.5
CTthesuggestr.com Hthesuggestr.comX 0.7 14.8 21.5 1,590.7
DBT Hthesuggestr.comX 0.8 12.0 15.6 184.7
DQC Hthesuggestr.comX 0.6 21.7 38.4 509.8
DRH Hthesuggestr.comX 0.6 10.4 17.8 618.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do thesuggestr.comử dụng các dữ liệu này.
*