Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cổ Phần May Nhà Bè

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch thesuggestr.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông béo và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần Khủng & Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Quan Hệ Ngoài Có Thai Được Không, (Hôn, Cầm Tay

Xem khá đầy đủ
Tổng gia tài lưu giữ động thời gian ngắn 1,854,235,103 2,073,537,925 2,047,012,209 1,815,507,669
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthesuggestr.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APC Hthesuggestr.comX 2.3 21.4 9.4 483.7
ADG Hthesuggestr.comX 2.3 50.5 22.4 1,083.6
BFC Hthesuggestr.comX 2.3 25.6 11.0 1,274.8
CLL Hthesuggestr.comX 2.5 31.0 12.3 1,054.0
ILB Hthesuggestr.comX 2.6 24.0 9.2 661.6
PGD Hthesuggestr.comX 2.3 28.2 12.5 2,789.9
thesuggestr.comBV Hthesuggestr.comX 2.5 13.5 5.4 376.5
thesuggestr.comC5 Hthesuggestr.comX 2.4 22.1 9.4 314.7
thesuggestr.comRC Hthesuggestr.comX 2.6 18.0 6.9 614.6
TCD Hthesuggestr.comX 2.5 12.3 4.9 1,308.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng hợp tự các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước gần như khủng hoảng như thế nào do thesuggestr.comử dụng các tài liệu này.
*