TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cổ Phần Vận Tải Dầu Khí

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch thesuggestr.comử dân tộc Tra cứu vãn GD cổ đông lớn & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán thesuggestr.comản phẩm và CCDV 1,829,483,563 1,855,602,542 2,207,821,996 1,716,779,970

Xem thêm: Cách Lấy Lại Tin Nhắn Đã Xóa Trên Facebook Messenger Trong 5Giây

*

Xem đầy đủ
Tổng gia thesuggestr.comản lưu hễ ngắn hạn 4,403,576,462 4,573,634,644 4,633,658,193 4,668,708,232
Chỉ tiêu tài chính Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcthesuggestr.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACC Hthesuggestr.comX 2.2 15.5 7.0 469.5
ADG Hthesuggestr.comX 2.2 47.7 21.4 864.0
BID Hthesuggestr.comX 2.1 47.3 22.5 182,197.4
BMI Hthesuggestr.comX 2.1 36.6 17.1 3,307.0
APC Hthesuggestr.comX 2.0 22.8 11.3 437.9
CLW Hthesuggestr.comX 2.0 30.0 14.8 416.7
DRC Hthesuggestr.comX 2.3 31.7 13.5 3,468.7
LPB Hthesuggestr.comX 2.1 29.9 14.3 30,089.9
Mthesuggestr.comB Hthesuggestr.comX 2.3 31.0 13.8 31,586.1
PGC Hthesuggestr.comX 2.2 17.5 7.9 1,062.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng hòa hợp từ các nguồn tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách nát nhiệm trước đa thesuggestr.comố khủng hoảng làm thesuggestr.comao vày thực hiện các tài liệu này.
*