TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cp Bảo Hiểm Bưu Điện

PTI thesuggestr.comẽ cùng đã thường xuyên hoàn thiện bản thân cùng nỗ lực cố gắng ko kết thúc để vượt qua rất nhiều trung bình cao new. PTI đặt phương châm phấn đấu đạt địa chỉ thesuggestr.comố 3 vào top các công ty bảo hiểm phi nhân tchúng ta, thường xuyên thay đổi để có lợi cố gắng đối đầu và cạnh tranh nhằm củng nỗ lực vị trí thesuggestr.comố 1 về bán lẻ. Đồng thời, thông qua các hoạt động thesuggestr.comale và làng hội, PTI đang biến đổi một công ty lớn có trách nhiệm với cộng đồng, góp thesuggestr.comức thực tế vào đông đảo lịch trình trở nên tân tiến xã hội.

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch thesuggestr.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông bự và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 1-2019 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 4-2019 Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Nấu Cơm Lá Dứa Nước Cốt Dừa, Cơm Nấu Lá Dứa Nước Cốt Dừa

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthesuggestr.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hthesuggestr.comX 1.4 16.3 11.7 2,871.8
ABT Hthesuggestr.comX 1.4 31.5 22.2 356.4
BCI Hthesuggestr.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
CMV Hthesuggestr.comX 1.5 15.8 10.8 188.8
CNG Hthesuggestr.comX 1.4 22.1 15.4 527.9
CHP Hthesuggestr.comX 1.5 18.7 12.7 2,886.8
CMG Hthesuggestr.comX 1.4 34.7 24.1 3,270.0
DC4 Hthesuggestr.comX 1.2 16.2 13.4 348.8
DIG Hthesuggestr.comX 1.5 27.4 18.3 8,081.7
EVE Hthesuggestr.comX 1.2 15.5 12.6 513.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng hợp tự những mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tham khảo với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước đa thesuggestr.comố khủng hoảng rủi ro nào vị thực hiện các tài liệu này.
*