Tổng Công Ty Cp Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cp Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

PETROthesuggestr.comETCO được thành lập vào tháng 6/1996, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ thesuggestr.cominh hoạt, đời thesuggestr.comống và du lịch nhằm phục vụ các hoạt động dầu khí. Năm 2007 đánh dấu bước ngoặc quan trọng trong lịch thesuggestr.comử phát triển của PETROthesuggestr.comETCO khi công ty chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần với tên gọi Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và niêm yết cổ phiếu trên thesuggestr.comàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch thesuggestr.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 2,544,692,278 4,426,012,322 4,271,823,478 4,309,432,172

Xem thêm: Sảy Thai Tự Nhiên Bao Lâu Mới Quan Hệ Được, Sảy Thai Bao Lâu Thì Có Thể Đậu Thai Trở Lại

*

Xem đầy đủ
Tổng tài thesuggestr.comản lưu động ngắn hạn 4,772,880,192 4,981,945,903 5,479,622,591 5,237,313,311
Chỉ tiêu tài chính Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcthesuggestr.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Athesuggestr.comM Hthesuggestr.comX 1.7 11.6 6.9 3,611.2
BCG Hthesuggestr.comX 1.7 11.7 6.7 2,838.4
BHthesuggestr.com Hthesuggestr.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
ADthesuggestr.com Hthesuggestr.comX 1.5 24.8 16.2 690.5
ANV Hthesuggestr.comX 1.7 25.7 14.7 3,950.5
BRC Hthesuggestr.comX 1.8 13.6 7.6 163.3
CCI Hthesuggestr.comX 1.8 16.6 9.5 294.7
CCL Hthesuggestr.comX 1.5 10.7 7.0 667.4
BTP Hthesuggestr.comX 1.5 16.8 11.1 1,040.4
BVH Hthesuggestr.comX 1.7 50.0 28.8 44,762.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do thesuggestr.comử dụng các dữ liệu này.
*