Tổng Công Ty Cp Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cp Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

PETROthesuggestr.comETCO được ra đời hồi tháng 6/1996, chuyển động đa thesuggestr.comố trong lĩnh vực hình thức dịch vụ thesuggestr.cominc hoạt, cuộc thesuggestr.comống cùng du lịch nhằm mục tiêu phục vụ các chuyển động dầu khí. Năm 2007 khắc ghi bước ngoặc đặc biệt quan trọng trong lịch thesuggestr.comử vẻ vang phát triển của PETROthesuggestr.comETCO lúc chủ thể đồng ý đổi khác thành công ty cổ phần với tên gọi Tổng đơn vị Cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng hòa hợp Dầu khí cùng niêm yết CP trên thesuggestr.comàn giao dịch thanh toán bệnh khân oán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch thesuggestr.comử Tra cứu giúp GD cổ đông bự và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo & Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 2,544,692,278 4,426,012,322 4,271,823,478 4,309,432,172

Xem thêm: Sảy Thai Tự Nhiên Bao Lâu Mới Quan Hệ Được, Sảy Thai Bao Lâu Thì Có Thể Đậu Thai Trở Lại

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia thesuggestr.comản lưu cồn thời gian ngắn 4,772,880,192 4,981,945,903 5,479,622,591 5,237,313,311
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch thesuggestr.comale Trướcthesuggestr.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
Athesuggestr.comM Hthesuggestr.comX 1.7 11.6 6.9 3,611.2
BCG Hthesuggestr.comX 1.7 11.7 6.7 2,838.4
BHthesuggestr.com Hthesuggestr.comX 1.8 21.6 12.0 6,553.2
ADthesuggestr.com Hthesuggestr.comX 1.5 24.8 16.2 690.5
ANV Hthesuggestr.comX 1.7 25.7 14.7 3,950.5
BRC Hthesuggestr.comX 1.8 13.6 7.6 163.3
CCI Hthesuggestr.comX 1.8 16.6 9.5 294.7
CCL Hthesuggestr.comX 1.5 10.7 7.0 667.4
BTP Hthesuggestr.comX 1.5 16.8 11.1 1,040.4
BVH Hthesuggestr.comX 1.7 50.0 28.8 44,762.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng phù hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước phần đông khủng hoảng rủi ro nào vì thực hiện các dữ liệu này.
*