Tổng Công Ty Đầu Tư Nước Và Môi Trường Việt Nam

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Đầu Tư Nước Và Môi Trường Việt Nam

Qua ngay thesuggestr.comát 40 năm tự hầu như cửa hàng chuyên ngành trực thuộc thesuggestr.comở Xây dựng, Tổng thesuggestr.comhop VIWAthesuggestr.comEEN đã có được xuất hiện cùng cải tiến và phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách và phát triển của ngành Cấp thải nước nước ta.

Xem vật dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch thesuggestr.comử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông béo & Cổ đông nội cỗ | Ttốt thay đổi nhân thesuggestr.comự
Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem không thiếu
Doanh thu thuần về BH với cung cấp DV 199,455,486 159,467,624 206,362,708 386,270,088

Xem thêm: Sơ Cứu Người Bị Điện Giật Để Tránh Biến Chứng Dài Lâu, Sơ Cứu Điện Giật: Điều Ít Người Biết

*

Xem đầy đủ
Tổng gia thesuggestr.comản giữ rượu cồn thời gian ngắn 1,567,054,444 1,624,083,748 1,589,173,891 1,639,147,997
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcthesuggestr.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã thesuggestr.comàn EPthesuggestr.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Hthesuggestr.comX 0.0 - - 0.0
ATG Hthesuggestr.comX 0.0 0.8 57.8 9.3
BGM Hthesuggestr.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Hthesuggestr.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hthesuggestr.comX 0.0 - - 0.0
DTA Hthesuggestr.comX -0.2 9.8 -41.3 102.6
DTL Hthesuggestr.comX 0.0 25.6 1,264.3 745.8
DXV Hthesuggestr.comX 0.0 4.8 442.2 43.6
E1VFVN30 Hthesuggestr.comX 0.0 23.0 0.0
FDC Hthesuggestr.comX -0.1 12.0 -84.8 459.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được thesuggestr.com tổng đúng theo tự các nguồn an toàn, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với những đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu trách rưới nhiệm trước đầy đủ khủng hoảng như thế nào bởi thesuggestr.comử dụng các tài liệu này.
*