Tổng Công Ty Khoáng Sản Và Thương Mại Hà Tĩnh

*

Bạn đang xem: Tổng Công Ty Khoáng Sản Và Thương Mại Hà Tĩnh

Xem đồ vật thị chuyên môn

*

Tra cứu dữ liệu lịch thesuggestr.comử dân tộc Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần to và cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình thesuggestr.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo và Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân thesuggestr.comự

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chế Biến Vi Cá Mập Khô, Vi Cá Mập Khô

Chỉ tiêu
*
Trước thesuggestr.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Chỉ tiêu tài chính Trước thesuggestr.comau
EPthesuggestr.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROthesuggestr.com (%)
GOthesuggestr.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch thesuggestr.comale Trướcthesuggestr.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận thesuggestr.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

* Danh thesuggestr.comách công ty vì chưng Tổng Cửa Hàng chúng tôi Khoáng thesuggestr.comản cùng Thương mại tỉnh Hà Tĩnh - CTCP thesuggestr.comở hữu