Yếu Tố Quyết Định Giá Cả Hàng Hóa

Là một kênh đầu tư hiệu quả và an toàn, thị trường hàng hóa phái sinh chịu rất nhiều biến động. Trong số đó, yếu tố “giá cả hàng hóa” có ảnh hưởng lớn đến thị trường hàng hóa này. Vậy giá cả thị trường hàng hóa được xác định bởi các yếu tố nào? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Giá cả hàng hóa là gì?

Trên thực tế, có rất nhiều khái niệm về giá cả hàng hóa được nhân loại công nhận như sau:

*

Giá cả hàng hóa là giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền

– Quan điểm của các nhà kinh tế học: Giá cả của hàng hóa là biểu hiện bằng tiền giá trị của hàng hóa.

Bạn đang xem: Yếu Tố Quyết Định Giá Cả Hàng Hóa

– Quan điểm của các nhà kinh tế thị trường: Giá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa, đồng thời cũng biểu thị một cách tổng hợp các mối hệ trong nền kinh tế quốc dân.

– Quan điểm các Mác: Giá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền giá trị xã hội của một hàng hóa nhất định.

– Quan điểm của Lê-nin: Giá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền giá trị xã hội của một hàng hóa nhất định, một đơn vị sử dụng nhất định.

Như vậy, không có một khái niệm chung nào về giá cả hàng hóa. Bạn có thể hiểu đơn giản, giá cả của hàng hóa là giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền. Trong đó, giá cả là thước đo xác định lượng giá trị hàng hoá và là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Chức năng của giá cả hàng hóa phái sinh

Giá cả hàng hóa phái sinh được xem xét trên góc độ của người mua và người bán.

Đối với người mua: Giá cả là tổng số tiền mà người mua phải bỏ ra để được quyền sở hữu và sử dụng hàng hóa. 

Đối với người bán: Giá cả là tổng số tiền mà người bán tiêu thụ được sản phẩm theo giá trị đã được thỏa thuận trước.

Xem thêm: Cách Làm Sốt Mayonnaise Ngọt, Công Thức Làm Sốt Mayonnaise Thơm Ngon, Đơn Giản

Giá cả hàng hóa phái sinh có 3 chức năng chính, đó là:

1- Phân phối lại và phân phối toàn bộ thu nhập quốc dân.

2- Phương tiện thanh toán cho các hợp đồng mua bán.

3- Đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế vĩ mô.

Giá cả thị trường hàng hóa được xác định bởi các yếu tố nào?

*

Các yếu tố tác động đến giá cả thị trường hàng hóa phái sinh 

Có rất nhiều các yếu tố tác động đến giá cả thị trường hàng hóa phái sinh, trong đó một số yếu tố chủ chốt bao gồm:

Thứ nhất, quan hệ cung cầu hàng hóa trên thị trường:

Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả hàng hóa có xu hướng giảm; ngược lại nếu cầu lớn hơn cung thì giá cả hàng hóa sẽ có xu hướng tăng lên.

Thứ hai, giá trị của hàng hóa:

Giá trị của hàng hóa chịu sự tác động bởi năng suất lao động và mức độ phức tạp của lao động. Giá trị hàng hóa sẽ tỷ lệ thuận với giá cả hàng hóa, tức là một hàng hóa được làm ra mất nhiều thời gian, công sức lao động thì giá cả hàng hóa càng cao và ngược lại.

Thứ ba, giá trị tiền tệ: 

Tiền tệ tỉ lệ nghịch với giá cả hàng hóa. Khi giá tiền tệ tăng cao, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hóa hơn và ngược lại. 

Thứ tư, tác động của các chính sách kinh tế:

Tùy vào chính sách kinh tế của mỗi quốc gia, giá cả có thể thay đổi theo từng thời kỳ để phù hợp với sự phát triển trong nước và thế giới.

Cuối cùng, chịu sự tác động của quan hệ cạnh tranh:

Sự cạnh tranh càng cao giữa các doanh nghiệp cũng có thể khiến giá cả hàng hóa càng có cơ hội được hạ thấp và ngược lại…

Tóm lại, giá cả hàng hóa phái sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà các trader cần xác định rõ yếu tố nào quan trọng nhất và theo dõi dữ liệu để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp!